ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2024-25

ΘΕΜΑ : «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25»

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία γενικής παιδείας, για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024.
Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες στο Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους και σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2020 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις προνηπίων που έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. 
Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο Νηπιαγωγείο.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑΣ: 24240 34117
ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΤΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 12:10 ΈΩΣ 13:00 .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε στο Νηπιαγωγείο κατόπιν ραντεβού είναι:
1. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
2. Βιβλιάριο Εμβολίων, του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
4. Βεβαίωση από ΚΕΔΑΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
4.Αίτηση για το Ολοήμερο Τμήμα (αν επιθυμεί)
5.Υπεύθυνη δήλωση

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

thumbnail 20231102 115210 1Σήμερα Πέμπτη 2/11/2023 υλοποιήθηκε συνάντηση στο σχολείο μας με σκοπό τη δικτύωση μας με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σκοπέλου.
Σε συνεννόηση με τις κοινωνικές λειτουργούς και την ψυχολόγο του Κέντρου προτάθηκαν δράσεις συμβουλευτικής για παιδιά ,γονείς και εκπαιδευτικούς.
Ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων το Κέντρο Κοινότητας για αυτή την Δικτύωση.thumbnail 20231102 115306