Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ


 

 

 pencil ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

Όλες οι παραπάνω δράσεις συντονίζονται με σημείο αναφοράς το γενικό σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου μας.  

Ο σχεδιασμός αυτός αναλύεται στους παρακάτω επιμέρους προγραμματισμούς :

 

- το διδακτικό προγραμματισμό ανά τρίμηνο

- τον προγραμματισμό των σχολικών δραστηριοτήτων

- χρονοδιάγραμμα σχολικών εκδηλώσεων και επισκέψεων

- προγραμματισμό τακτικών συναντήσεων και ενημερώσεων γονέων 

 

Για την καλύτερη υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου δημιουργήσαμε τους παρακάτω οδηγούς σε ηλεκτρονική μορφή : 

- Οδηγός μάθησης

 - Σχέδια εργασίας

- Διδασκαλία γραπτού λόγου

- Διδασκαλία προφορικού λόγου

- Διδασκαλία μαθηματικών εννοιών

- Διδασκαλία εννοιών φυσικών επιστημών

- Διδασκαλία πληροφορικής

- Θεατρική αγωγή και ρεπερτόριο θεατρικών παιχνιδιών ανά στόχο

- Μουσική αγωγή και ασκήσεις

 - Φυσική αγωγή και ρεπερτόριο ασκήσεων

 - Συναισθηματική αγωγή

- Ηλεκτρονικό διδακτικό υλικό (αλφάβητο σε διάφορες μορφές, ταξινόμηση γραμμάτων, κάρτες ανάγνωσης, αριθμοί, φύλλα εργασίας)

- Εκπαιδευτικό λογισμικό (φωνολογία, αριθμητικές πράξεις, παρουσιάσεις εθνικών και θρησκευτικών εορτών) 

- Οδηγός διαδικτυακών συνδέσεων και ιστότοπων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδες: 1 2 3