Άρθρο 1ο

ΑΦΙΞΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΑΞΗΣ 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν υποχρέωση και οφείλουν:

 1. Να προσέρχονται εγκαίρως στο σχολείο (πριν από τις 8.15) και να παραβρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση, όπου όλοι ενημερώνονται από τη Διεύθυνση
 2. Εάν προσέρχονται μετά την καθορισμένη ώρα της πρωινής συγκέντρωσης οφείλουν να περνούν απαραιτήτως από το γραφείο της Διεύθυνσης. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης ο, η μαθητής/τρια θεωρείται απών/ούσα και καταγράφεται μια αδικαιολόγητη απουσία.
 3. Σε περίπτωση αναγκαίας αποχώρησης από το σχολείο (αδιαθεσία, οικογενειακή υποχρέωση, κ.α.) να προσέρχονται στη Διεύθυνση
 4. Κατά τις ώρες των μαθημάτων όσοι, για οποιονδήποτε λόγο βρίσκονται εκτός τάξης οφείλουν να ενημερώνουν τη Δ/νση,
 5. Να βγαίνουν κατά τα διαλείμματα στο προαύλιο, εκτός των ημερών που δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και να μην απομακρύνονται κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων από το χώρο του σχολείου 
 6. Να εισέρχονται στην τάξη εγκαίρως και οπωσδήποτε πριν την είσοδο του εκπαιδευτικού σ’ αυτήν, ώστε να αποφεύγονται οι ωριαίες απουσίες λόγω της καθυστέρησης. Η απουσία από το μάθημα χωρίς την άδεια του διδάσκοντος καθηγητή ή της Διεύθυνσης του σχολείου θεωρείται αυθαίρετη και αποτελεί σοβαρότατο παράπτωμα, το οποίο επισύρει κυρώσεις.
 7. Να τηρούν τους κανόνες της ευπρέπειας και του σεβασμού προς τους συμμαθητές/τριες. Η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας καθώς και η απρεπής και προσβλητική συμπεριφορά απαγορεύονται.
 8. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο απαγορεύεται το κινητό τηλέφωνο ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο σχολείο, σύμφωνα με σχετικές Υ.Α. (132328/Γ2/7-12-2006 Υ.Α και 100553/Γ2/4-9-2012 Υ.Α.) του ΥΠΕΠΘ. Σε περιπτώσεις ανάγκης να απευθύνονται στη Διεύθυνση, η οποία επικοινωνεί με τους οικείους του/της.Στην περίπτωση που ο μαθητής παραβιάζει τις παραπάνω υπουργικές αποφάσεις, υποχρεούται να παραδώσει το κινητό τηλέφωνο ή τη συσκευή επεξεργασίας δεδομένων και ήχου στη Δ/νση από όπου και θα τα παραλάβει ο κηδεμόνας του. Δεδομένου της τεχνολογικής τους  εξέλιξης τα smart phones – iphones διαθέτουν πληθώρα δυνατοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατόπιν αδείας από τους διδάσκοντες και τη Δ/νση, για τις ανάγκες των μαθημάτων. Η χρήση τους για την λήψη φωτογραφιών ή video σε ειδικές περιπτώσεις (εκδρομές, εκδηλώσεις) μπορεί να επιτραπεί μόνο όταν υπάρχει και η συναίνεση των  γονέων των απεικονιζομένων.
 9. Να αποφεύγουν να φέρουν μαζί τους αντικείμενα μεγάλης αξίας ή μεγάλα χρηματικά ποσά. Για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια αντικειμένων αξίας και χρημάτων, το σχολείο δε φέρει καμία ευθύνη.
 10. Να γνωρίζουν ότι απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του σχολείου
 11. Να γνωρίζουν ότι η μαθητική τους ιδιότητα διατηρείται και έξω από το σχολείο και οφείλουν να διατηρούν με τη συμπεριφορά και το ήθος τους την καλή φήμη του σχολείου.

Άρθρο 2ο

Άρθρο 2ο. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν υποχρέωση και οφείλουν:

  1. να γνωρίζουν ότι μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας η διατήρηση της τάξης, της ησυχίας και του ήρεμου κλίματος δεν είναι ευθύνη μόνο των διδασκόντων, αλλά και δική τους. Έχουν υποχρέωση με την προσοχή, τη σοβαρότητα και το ενδιαφέρον τους να βοηθούν στην ομαλή και εποικοδομητική διεξαγωγή του μαθήματος.
  2. στις σχέσεις τους με όλους τους συμμαθητές/τριες να στηρίζονται στον δημοκρατικό διάλογο, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και όχι στον επιθετικό ανταγωνισμό. Ο καθένας πρέπει να σέβεται τις απόψεις των άλλων και να αποφεύγει ό,τι είναι δυνατόν να θίξει και να προσβάλλει τους άλλους για τις πεποιθήσεις ή τις αντιλήψεις τους.
  3. να μην αντιγράφουν σε διαγωνίσματα ή τεστ. Η αντιγραφή ή η απόπειρα αντιγραφής, όπως και η οικειοποίηση ξένης εργασίας, πέραν από τις βαθμολογικές επιπτώσεις (βαθμολογείται με μηδέν) συνιστά πράξη που δεν συνάδει με το πνεύμα και τους μαθησιακούς στόχους του σχολείου.
  4. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στην τάξη με τρόφιμα, αναψυκτικά κλπ.
  5. να μη διακόπτουν το μάθημα για την αναγγελία ανακοινώσεων, παράδοση ή παραλαβή αντικειμένων από τους συμμαθητές τους, καθώς δημιουργείται πρόβλημα στην διεξαγωγή του μαθήματος.

   

   

Άρθρο 3ο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

 1. Η καθαριότητα της κάθε τάξης αποτελεί ευθύνη όλων. Η καλή κατάσταση των θρανίων, η καθαριότητα του πίνακα, των τοίχων και γενικά της αίθουσας αποτελεί δείκτη του πολιτισμού της καθημερινότητάς μας και κάθε μαθητής/τρια οφείλει να σέβεται και να διατηρεί καθαρό το χώρο. Είναι αυτονόητο ότι απαγορεύεται αυστηρά η αναγραφή κάθε είδους συνθημάτων στον χώρο του σχολείου (σε τοίχους, θρανία, πόρτες, κ.α.)
 2. Η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου (διαδρόμων, κλιμακοστασίων, αυλής, εργαστηρίων και ιδιαίτερα των χώρων υγιεινής) αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση του καθενός ξεχωριστά. Οφείλουμε να σεβόμαστε τους εργαζόμενους στην καθαριότητα του σχολείου, που με το έργο τους φροντίζουν καθημερινά για υγιεινή των χώρων αυτών και κατ’ επέκταση για την δημόσια υγιεινή μας.
 3. Κάθε μαθητής/τρια έχει υποχρέωση να σέβεται και να χρησιμοποιεί προσεκτικά τη δημόσια περιουσία του σχολείου (υπολογιστές, βιβλία, υλικά εργαστηρίων, κ.α). Φθορές, ζημίες, κακή χρήση είναι σε βάρος της ποιότητας των μαθημάτων. Σε περίπτωση εκούσιας φθοράς της σχολικής περιουσίας, ο μαθητής/τρια ελέγχεται πειθαρχικά και την ευθύνη για την αποκατάσταση των ζημιών αναλαμβάνουν οι γονείς του/ της. Για την αποφυγή παρόμοιων φαινομένων, οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να κάνουν τις απαραίτητες συστάσεις.
 4. Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στα εργαστήρια (Πληροφορικής, Τεχνολογίας, Φυσικής) χωρίς την παρουσία του υπεύθυνου καθηγητή. Πρέπει να χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα τα όργανα, τις συσκευές και τους υπολογιστές, να τηρούν με σχολαστικότητα τις οδηγίες του διδάσκοντα και τους κανόνες ασφαλείας του εργαστηρίου.
 5. Ο ανελκυστήρας του σχολείου μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας και να ενημερώνεται προς τούτο η Διεύθυνση. Η άσκοπη χρήση προκαλεί τη φθορά του, με αποτέλεσμα να τίθεται εκτός λειτουργίας σε περιόδους που είναι απαραίτητος.
 6. Ο χώρος του αναγνωστηρίου είναι για τη μελέτη και την προετοιμασία εργασιών. Ως εκ τούτου απαγορεύεται οι μαθητές/τριες να εισέρχονται με τρόφιμα ή αναψυκτικά. Οφείλουν επίσης με τη συμπεριφορά τους να συμβάλλουν στη διατήρηση κλίματος ησυχίας στον συγκεκριμένο χώρο

Άρθρο 4ο

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου οφείλουν:

 1. να μην προσβάλλουν και να μην στιγματίζουν τους μαθητές και τις μαθήτριες είτε για λόγους συμπεριφοράς είτε για λόγους απόδοσης (π.χ. καλοί- κακοί μαθητές). Αντίθετα έχουν χρέος να διευκολύνουν το κλίμα συνεργασίας και συνεννόησης στο σχολείο και να ακολουθούν το πνεύμα και τους κανόνες της σύγχρονης παιδαγωγικής.
 2. να είναι συνεπείς στην τήρηση των κανόνων της σχολικής ζωής, δίνοντας πρώτοι το παράδειγμα (π.χ σχετικά με το κάπνισμα, τη χρήση του κινητού εντός της τάξης). Σε αντίθετη περίπτωση υπονομεύουν την τήρηση των κανόνων της σχολικής ζωής και δεν βοηθούν στη σωστή λειτουργία του σχολείου και στην επίτευξη των στόχων του.
 3. να καλλιεργούν στα πλαίσια της διδακτικής πράξης τον διάλογο, τη συνεργασία, το ομαδικό πνεύμα και να διευκολύνουν την ελεύθερη διατύπωση των απόψεων και αποριών κάθε μαθητή /τριας μέσα στην τάξη.
 4. να σέβονται την ξεχωριστή και ανεπανάληπτη προσωπικότητα του κάθε μαθητή/τριας, που δικαιούται να την αναπτύσσει ελεύθερα και με σεβασμό μέσα στην ομάδα.
 5. η επιβολή κύρωσης δεν πρέπει να συνοδεύεται από την προσβολή της αξιοπρέπειας και τη δημόσια διαπόμπευση των μαθητών/μαθητριών. Οι κυρώσεις να χρησιμοποιούνται ως συμφωνημένες συνέπειες, όταν δεν τηρούνται οι όροι του κανονισμού και όχι ως απειλές ή μέσα εκφοβισμού.
 6. να συνεργάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και στα όρια των αρμοδιοτήτων τους με τους γονείς και τους κηδεμόνες. Η συνεργασία αυτή μπορεί να αφορά θέματα που σχετίζονται με τη σχολική επίδοση, τη συμπεριφορά ή με άλλες δραστηριότητες των μαθητών/τριών σχετικές με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Άρθρο 5ο

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

 1. Κάθε μαθητής/τρια ατομικά ή μέσω των μαθητικών συμβουλίων έχει τη δυνατότητα να εκφράσει παράπονα για ζητήματα μη εφαρμογής του σχολικού κανονισμού ή για απαράδεκτες συμπεριφορές εκπαιδευτικών ή μαθητών.
 2. Οι μαθήτριες και οι μαθητές μέσω των μαθητικών κοινοτήτων και των συμβουλίων τους έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν με δικές τους προτάσεις και δράσεις στη διαμόρφωση και βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος (πχ. ανάρτηση εργασιών τους στις αίθουσες, καλλιτεχνική φροντίδα των κτιρίων, επισήμανση ελλείψεων και βασικών αναγκών, κ.α.)

Άρθρο 6ο

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 1. Η σχολική πειθαρχία δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά ένα παιδαγωγικό μέσο.
 2. Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας.
 3. Βασική αρχή κατά την επιβολή της ποινής είναι η τιμωρία της πράξης και όχι του μαθητή και στόχος η συμμόρφωση προς τους κανόνες λειτουργίας της σχολικής ζωής. Η τιμωρία πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα με συζήτηση.
 4. Οι μαθητές που τιμωρούνται με αποβολή μπορούν να παραμένουν στο σχολείο και να απασχολούνται με ευθύνη του Διευθυντή σε κάτι δημιουργικό.

 

Σοβαρά παραπτώματα θεωρούνται:
1.      Η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας
2.      Η απουσία από μάθημα χωρίς ενημέρωση του καθηγητή
3.      Η έξοδος από το σχολικό χώρο χωρίς άδεια
4.      Η προσβλητική συμπεριφορά προς καθηγητή/τρια ή προς συμμαθητή/τρια
5.      Η εκούσια φθορά σχολικής περιουσίας
6.      Η οικειοποίηση αντικειμένων που ανήκουν σε άλλο μαθητή
7.      Το κάπνισμα
8.      Η κατοχή και χρήση κινητού τηλεφώνου.

 

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις από τη νομοθεσία είναι οι εξής:
1. Παρατήρηση
2. Επίπληξη
3. Ωριαία απομάκρυνση
4. Αποβολή έως τριών ημερών
5. Αποβολή έως πέντε ημερών
6. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

 

Οι τρεις πρώτες ποινές επιβάλλονται από καθηγητές και οι τέσσερις πρώτες από τον Διευθυντή του σχολείου, ενώ ο Σύλλογος των Διδασκόντων επιβάλλει όλες τις κυρώσεις.

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων