Εκτύπωσέ το Σελίδα

Απουσίες Μαθητών

Για την τακτική παρακολούθηση του μαθητή ευθύνεται εξ’ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του.

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση, όταν το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 114, από τις οποίες 50 δικαιολογημένες και 64 αδικαιολόγητες.

 

Τρόπος δικαιολόγησης απουσιών

Τα δικαιολογητικά των απουσιών των μαθητών προσκομίζονται στο σχολείο μόνο από το γονέα-κηδεμόνα του μαθητή μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, από την ημέρα επιστροφής του μαθητή στο σχολείο, και καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο του σχολείου. Ο κηδεμόνας μπορεί να υποβάλει δικαιολογητικά για απουσίες του μαθητή μίας ή δύο συνεχόμενων ημερών λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών προβλημάτων. Οι ημέρες αυτές των απουσιών που δικαιολογεί ο κηδεμόνας δεν μπορεί να είναι, αθροιστικά για όλο το έτος, περισσότερες των δέκα (10) ημερών.

Ο κηδεμόνας του μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο συνεχόμενες ημέρες είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δέκατη ημέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και την διάρκεια της ασθένειας. Σε καμία περίπτωση δε δικαιολογούνται απουσίες των μαθητών που πραγματοποιήθηκαν χωρίς την άδεια του Διευθυντή του σχολείου σε ώρες του προγράμματος λειτουργίας του σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχόμενες.

Τα δικαιολογητικά των απουσιών που υποβάλλονται δε δεσμεύουν το Σύλλογο των Διδασκόντων, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας των μαθητών.

Όταν μαθητής συμπληρώνει δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες τριάντα (30) απουσίες, το σχολείο ενημερώνει τον κηδεμόνα του μαθητή με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από την  1η έως την 5η κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε και από 15 έως 20 Μαΐου για το 15/μερο του ίδιου μήνα.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://blogs.sch.gr/3gympoli/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%cf%8e%ce%bd/

Αφήστε μια απάντηση

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων