Ανακοινώσεις

 

Μάρτιος 2022

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές μαθητών/τριών στα
δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2022-23,
παρατείνονται μέχρι και τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022.

Οι Νηπιαγωγοί

2022-2023

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2022-2023
αποτελείται από:

Τμήμα 1: Μαργαρίτα  Γιακουμή (Υποχρεωτικό Βασικό), Παναγιώτα  Πασχαλίδου ( Προαιρετικό Ολοήμερο)

Τμήμα 2: Χριστίνα Χαραλάμπη (Υποχρεωτικό Βασικό ), Κυριακή Μπουρμπούλη (Προαιρετικό Ολοήμερο)

Παυλίνα Αβούρη ( Τμήμα Ένταξης)

Μαρία Ανδρόνικου ( Παράλληλη Στήριξη)

Μαρία   Βριντσεάνου  ( Παράλληλη Στήριξη)

Βασιλεία – Ελένη Δαρσινού (Αγγλικά)