Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων

Τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων αφορούν σε προγράμματα Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Δρομολογούνται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς σε συνεργασία με τους μαθητές, αρχικά εγκρίνονται από τη Δ/νση του σχολείου και το Σύλλογο Διδασκόντων και στη συνέχεια υποβάλλονται προς έγκριση στους Υπεύθυνους των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης.
Οι βασικές αρχές που εφαρμόζονται στα προγράμματα των Σχολικών Δραστηριοτήτων είναι: η διεπιστημονική θεώρηση, η βιωματική προσέγγιση, η ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, η ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και οι αρχές της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη. Μετά την επιλογή του θέματος, ακολουθεί ο σχεδιασμός του προγράμματος που περιλαμβάνει τον τίτλο, τα υποθέματα, τους στόχους, το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης, τις συνεργασίες, τα πεδία σύνδεσης με τα αναλυτικά προγράμματα, το ημερολόγιο προγραμματισμού δραστηριοτήτων και τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών και των μαθητών που θα συμμετέχουν.
Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε για τα προγράμματα που <έτρεξαν> τα τελευταία χρόνια στο σχολείο μας…

1. Περιβαλλοντικής Εκπ/σης:«ποιο παιχνίδι να διαλέξω, στη φύση για ν΄ αρέσω»,που αφορούσε στην καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης και ευαισθητοποίησης των παιδιών απέναντι στην προστασία της φύσης, στην αλλαγή αξιών και στάσεων μέσα από την ιστορία των παιχνιδιών και εναλλακτικούς τρόπους κατασκευής τους με διαφόρων ειδών ανακυκλώσιμων και «άχρηστων» υλικών, 2006-2007,
2. Αγωγής Υγείας: «εγώ μέσα από τους άλλους και οι άλλοι μέσα από μένα», που αφορούσε στην καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών και την προετοιμασία τους-μετάβαση για το δημοτικό, 2007-2008, (το παρόν πρόγραμμα έχει δημοσιευθεί στο 1ο τόμο του τρίτομου συλλογικού έργου:Βοήθημα εκπαιδευτικού μικρών παιδιών. Θεωρία & Πράξη, επιμέλεια έκδοσης κα. Ελένη Μέλλου (PhD), Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής).

3. Αγωγής Υγείας:«τρώω υγιεινά, μεγαλώνω σωστά, γιατί η καλή διατροφή είναι νόστιμη και θρεπτική», που αφορούσε στη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών, 2008-2009, 

4 .Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Υγείας: « Θεατροπαιχνιδίσματα και Συναισθηματικομπερδέματα », που αφορούσε στις δυνατότητες εκδήλωσης συναισθημάτων μέσα από τα διάφορα είδη θεάτρου και απέβλεπε στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και μείωσης της ενδοσχολικής βίας, 2010-2011.

5. Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Υγείας: « Ο Χορός των Χρωμάτων και των Συναισθημάτων», που αφορούσε στην συναισθηματική έκφραση των παιδιών, μέσα από τεχνικές και πίνακες ζωγραφικής, είτε γνωστών ζωγράφων, είτε εικαστικών αποτελεσμάτων ομαδικής δουλειάς των παιδιών, 2011-2012.
6. Περιβαλλοντικό, Πολιτιστικών και Αγωγής Υγείας: «Σώσε τον πλανήτη», που αφορούσε στην καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης, ενσυναίσθησης, και αντίληψης του επικοινωνιακού χαρακτήρα του βιβλίου ως μεταφορέα μηνυμάτων, 2012-13

7.  Αγωγής Υγείας: «Βήματα για τη Ζωή», που αφορά στην καλλιέργεια ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, 2013-14

Αφήστε μια απάντηση