ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ

Οδός ΙΘΑΚΗΣ από τη συμβολή με την οδό Σ.ΠΕΡΤΣΙΟΥΝΗ(πρώην ΚΕΝΕΝΤΥ) και προς ανατολικά(όλοι οι αριθμοί)
Οδός Σ.ΠΕΡΤΣΙΟΥΝΗ(πρώην ΚΕΝΕΝΤΥ) από τη συμβολή με την οδό ΙΘΑΚΗΣ έως τη συμβολή με την οδό ΣΜΥΡΝΗΣ(όλοι οι ζυγοί αριθμοί)
Οδός Σ.ΠΕΡΤΣΙΟΥΝΗ(πρώην ΚΕΝΕΝΤΥ) από τη συμβολή με την οδό ΣΜΥΡΝΗΣ έως τη συμβολή με την επαρχιακή οδό ΒΕΡΟΙΑΣ-ΚΥΨΕΛΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ)(όλοι οι αριθμοί)
Οδός ΣΜΥΡΝΗΣ από τη συμβολή με την οδό Σ.ΠΕΡΤΣΙΟΥΝΗ(πρώην ΚΕΝΕΝΤΥ) έως τη συμβολή με την επαρχιακή οδό ΒΕΡΟΙΑΣ-ΚΥΨΕΛΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ)(όλοι οι μονοί αριθμοί)
Οδός ΒΕΡΟΙΑΣ-ΚΥΨΕΛΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ) από τη συμβολή με την οδό ΣΜΥΡΝΗΣ έως τη συμβολή με την οδό ΠΑΠΑΓΟΥ (όλοι οι μονοί αριθμοί)
Όλη η οδός ΠΑΠΑΓΟΥ (όλοι οι ζυγοί αριθμοί)
Οδός ΒΑΣ.ΌΛΓΑΣ από τη συμβολή με την οδό ΠΑΠΑΓΟΥ έως τη συμβολή με την οδό ΚΑΝΑΡΗ (όλοι οι μονοί αριθμοί)
Οδός ΚΑΝΑΡΗ από τη συμβολή με την οδό ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ έως τη συμβολή με την οδό ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ (όλοι οι μονοί αριθμοί)
Οδός ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ από τη συμβολή με την οδό ΚΑΝΑΡΗ έως τη συμβολή με την οδό ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ (όλοι οι μονοί αριθμοί)
Όλη η οδός ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ (όλοι οι μονοί αριθμοί)
Όλες οι υπόλοιποι οδοί που περιλαμβάνονται από τις ανωτέρω προαναφερόμενες και προς ανατολικά.