Αγιασμός σχολικού έτους 2022-2023

Αγαπητοί γονείς και παιδιά

Ο αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα γίνει τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 στον αύλειο χώρο του 2ου Δημοτικού σχολείου.  Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στην αυλή του νηπιαγωγείου, όπου και θα ακολουθήσει σύντομη ενημέρωση γονέων. Το προσωπικό του 2ου Νηπιαγωγείου Περάματος εύχεται σε όλους καλή σχολική χρονιά, με υγεία για όλους.

Κι αν ήσουν εσύ; (3ος θεματικός κύκλος-Ενδιαφέρομαι κι ενεργώ -Κοινωνική Συναίσθηση κι Ευθύνη)

IMG 20220511 130837

Ομαδική εργασία που αφορά το ταξίδι μιας οικογένειας προσφύγων

βαλίτσα του πρόσφυγα 1

Γίναμε πρόσφυγες .Βάλαμε στη βαλίτσα μας τα απαραίτητα και φύγαμε για μια πιο ασφαλή χώρα

IMG 20220513 075416

Εγγραφές στο νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2022-2023

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2022-2023 , θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.  Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής. Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23, μαθητές γεννημένοι το 2017 και το 2018 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.

Η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών taxisnet.

Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

 Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο, κατόπιν ραντεβού

 

Δικαιολογητικά  τα οποία προσκομίζονται στη σχολική μονάδα

Σημείωση: Για την προσκόμιση των δικαιολογητικών πρέπει να κλείσετε ραντεβού μετά την αποδοχή της αίτησης από την σχολική μονάδα.

Για να κλείσετε ραντεβού καλέστε στο τηλ 2834023621– Ώρες 12.15 – 13.00

1) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ):το παραλαμβάνετε από το νηπιαγωγείο ή το βρίσκετε στον σύνδεσμο:  ΑΔΥΜ ΥΓΕΙΑΣ

2) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (φωτοτυπία)

3) Υπεύθυνη δήλωση του έτερου γονέα (που δεν έχει κάνει την αίτηση εγγραφής), ότι συμφωνεί να φοιτήσει το παιδί του στο Νηπιαγωγείο.

4) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Γ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:00 – 16:00)

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/ριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020, σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής:

  1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
  2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
  3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
  4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Προσκόμιση δικαιολογητικών

 

Αφού γίνει δεκτή η αίτηση σας πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Νηπιαγωγείο, με ραντεβού μετά από τηλεφωνική επικοινωνία. Για λόγους αποφυγής μετάδοσης του CoVid-19 παρακαλούμε να λαμβάνετε όλα τα μέτρα προστασίας κατά την προσέλευσης σας στο χώρο του Νηπιαγωγείου (μάσκα και αποστάσεις)

Όρια του 2ου Νηπιαγωγείου Περάματος

Τα όρια του 2ου  νηπιαγωγείου  Περάματος για τις νέες εγγραφές είναι:

Η περιοχή των ορίων που περιλαμβάνει τμήμα του συνοικισμού του Περάματος και συγκεκριμένα τα οικοδομικά τετράγωνα που βρίσκονται δυτικά και βόρεια των οδών: Κεντρικός δρόμος  Πανόρμου -Περάματος – Παλαιά γέφυρα-Πρακτορείο Ιωάννου-‘Ενωση Μυλοποτάμου-Νέα μάντρα Αντωνακάκη-ΚΕΠ Μυλοποτάμου- Δρόμος προς Αγία Μαρίνα , καθώς και από τους συνοικισμούς : Αχλαδές -Άγιος Σίλας-Δαμαβόλου -Αβδανίτες -Αλιάκες.

Καλή χρονιά με Υγεία !!

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 10/1/2022  ανοίγουν τα σχολεία και θα υποδεχτούμε τους μικρούς μας μαθητές.

Την 1η εβδομάδα είναι υποχρεωτική η διενέργεια 3 σελφ τεστ από όλους τους μαθητές (εμβολιασμένους ή μη εμβολιασμένους και νοσήσαντες). Ο έλεγχος από το σχολείο θα γίνει τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Παρασκευή και πρέπει τα σελφ τεστ νά έχουν γίνει το αργότερο 24 ώρες πριν.

Από την 2η εβδομάδα ο έλεγχος για όλους θα γίνεται κανονικά κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Όλοι οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τα σελφ τεστ και δηλώνονται στο edupass.gov.gr.

Γι αυτό το λόγο κάθε μαθητής δικαιούται 5 δωρεάν σελφ τεστ από τα φαρμακεία έως σήμερα  Σάββατο 8/1/2022 με τον αριθμό ΑΜΚΑ που διαθέτει.

Επειδή οι μέρες που διανύουμε είναι πολύ  δύσκολες, θα ήθελα να υπάρχει υπευθυνότητα στην διενέργεια των σελφ τεστ και να έχουν γίνει πριν τα δηλώσετε στην πλατφόρμα .

Μην ξεχνάτε μετά τη διενέργεια του τεστ να το δηλώνετε κατευθείαν στην πλατφόρμα.

Ευχαριστώ πολύ