Νέα σχολική χρονιά 2017-2018 – Αγιασμός

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Γενικού Λυκείου Καλαμαριάς εύχονται στους μαθητές και τους γονείς μια καλή, παραγωγική και δημιουργική σχολική χρονιά.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά θα πραγματοποιηθεί στο προαύλιο του σχολείου τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 ώρα 09:30 π.μ.

Θα ακολουθήσει η κατανομή σε τμήματα, η παράδοση του ωρολογίου προγράμματος και η διαμονή των βιβλίων. Για το λόγο αυτό καλούνται οι μαθητές να φέρουν τις τσάντες τους για να διευκολυνθούν κατά τη μεταφορά των βιβλίων.

Εκ της Διευθύνσεως του σχολείου

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις | Γράψτε σχόλιο

Πρακτικό επιλογής τουριστικού πρακτορείου για την 3ήμερη εκδρομή της Β’ Λυκείου

ΠΡΑΞΗ 7Η

Στη Θεσσαλονίκη και στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γενικού Λυκείου Καλαμαριάς, σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30΄, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 /Β/ 2-12-2011) Υ.Α. του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.&Θ. με θέμα ¨Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας¨ και τη διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ 165381/Γ2/13-10-2014 με θέμα ¨εκδρομές – Μετακινήσεις¨, συγκροτείται επιτροπή για να αξιολογήσει τις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων για την τριήμερη εκδρομή των μαθητών/τριων της Β΄ τάξης στα Ιωάννινα στις 10, 11 και 12 Απριλίου 2016, με πρόεδρο την υπογράφουσα Διευθύντρια του Λυκείου κ. Μίκου Μαρία. Μέλη της επιτροπής ορίζονται: 1. Η κ. Μιχαήλ Μαρία, ΠΕ02 και η κ. Σαχίνη Ευαγγελία, ΠΕ03 από τους συνοδούς καθηγητές, 2. ο κ. Νυφιώτης Αναστάσιος, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και 3. Οι μαθητές Σελιαχλής Αλέξανδρος του Β4 και Βαργεμέζης Σταύρος του Β1 ως εκπρόσωποι των μαθητών της Β΄ τάξης.

Η Επιτροπή, αφού μελέτησε με προσοχή τις προσφορές των ταξιδιωτικών πρακτορείων (2 προσφορές για Βόλο και 5 προσφορές για Ιωάννινα), έκρινε ως πλέον συμφέρουσα και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου ¨DROMEAS TRAVEL¨. Η επιλογή του πρακτορείου αυτού έγινε με κριτήριο την προσφερόμενη κατ΄άτομο τιμή των 106 ευρώ, η οποία περιλαμβάνει: 1. Πολυτελή λεωφορεία με επαγγελματίες έμπειρους οδηγούς για όλες τις μετακινήσεις σύμφωνα με το προτεινόμενο πρόγραμμα της εκδρομής, 2. δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ¨EPIRUS PALACE¨ πέντε αστέρων με ημιδιατροφή: πρωινό και ένα γεύμα σε πλούσιο μπουφέ, 3. έμπειρο αρχηγό – συνοδό του γραφείου σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής, 4. πλήρη ασφαλιστική κάλυψη με ατομική ταξιδιωτική ασφάλεια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 5. τέσσερις (04) ελεύθερες συμμετοχές για μαθητές και τέσσερις (04) ελεύθερες συμμετοχές για τους συνοδούς καθηγητές σε μονόκλινα δωμάτια.

Η επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη την αξιοπιστία του παραπάνω πρακτορείου και την εμπειρία του στη διοργάνωση σχολικών εκδρομών.

Γι΄αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

Οι καθηγητές                                                                 Η Διευθύντρια

 1. Μιχαήλ Μαρία                                                           Δρ.Μίκου Μαρία
 2. Σαχίνη Ευαγγελία                                                          Φυσικός

 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

Γονέων και Κηδεμόνων

Νυφιώτης Αναστάσιος

 

Οι εκπρόσωποι των μαθητών

 1. Σελιαχλής Αλέξανδρος
 2. Βαργεμέζης Σταύρος

 

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

Πράξη 2η – Επιλογή Ταξιδιωτικού Πρακτορείου

ΠΡΑΞΗ 2Η

Στη Θεσσαλονίκη και στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γενικού Λυκείου Καλαμαριάς, σήμερα 30 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00΄, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ 2769 /Β/ 2-12-2011) Υ.Α. του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.&Θ. με θέμα ¨Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας¨ και τη διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ 165381/Γ2/13-10-2014 με θέμα ¨εκδρομές – Μετακινήσεις¨, συγκροτείται επιτροπή για να αξιολογήσει τις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων για την πενθήμερη εκδρομή των μαθητών/τριων της Γ΄ τάξης στην Κρήτη από 14 έως 18 Δεκεμβρίου 2015, με πρόεδρο την υπογράφουσα Διευθύντρια του Λυκείου κ. Μίκου Μαρία. Μέλη της επιτροπής ορίζονται: 1. Ο κ. Καλόγηρος Δημήτριος, ΠΕ011 και ο κ. Σταυριανόπουλος Νικόλαος, ΠΕ09, συνοδοί καθηγητές, 2. Ο κ. Νυφιώτης Αναστάσιος, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και 3. Οι μαθητές Μήτσας Νικόλαος, πρόεδρος του 15μελούς Συμβουλίου των μαθητών και Νίκλης Αθανάσιος, αντιπρόεδρος του 15μελούς Συμβουλίου.

Η Επιτροπή, αφού μελέτησε με προσοχή τις προσφορές των ταξιδιωτικών πρακτορείων (6 προσφορές), έκρινε ως πλέον συμφέρουσα και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου ¨HERODOTOUS TOURS¨, με κριτήριο την προσφερόμενη κατ΄ άτομο τιμή των 282 ευρώ. Αυτή περιλαμβάνει: α. μετάβαση και επιστροφή αεροπορικώς στα Χανιά με την αεροπορική εταιρεία ¨AEGEAN AIRLINES¨ κωδικοί πτήσεων: Ι. μετάβασης A3 501 SKG CHQ και II. επιστροφής A3 502 CHQ SKG, β. τέσσερις(04) διανυκτερεύσεις στο IOLIDA BEACH HOTEL, σε τετράκλινα και τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους καθηγητές, γ.ημιδιατροφή σε πλούσιο μπουφέ καθημερινά, δ.ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ε. μεταφορά από το Σχολείο στο Αεροδρόμιο και αντίστροφα, στ) λεωφορείο διαθέσιμο καθ΄όλη τη διάρκεια της εκδρομής με αρχηγό – συνοδό από το ταξιδιωτικό γραφείο, ζ. Φ.Π.Α., φόρους αεροδρομίου και ατομικές αποδείξεις για κάθε μαθητή, η. δωρεάν συμμετοχή των συνοδών καθηγητών του σχολείου και επιπλέον δωρεάν συμμετοχή δύο μαθητών. Η επιτροπή έλαβε υπόψη της την αξιοπιστία του παραπάνω πρακτορείου στη διοργάνωση σχολικών εκδρομών, καθώς και τη σχετική του εμπειρία

Γι΄αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

Οι συνοδοί καθηγητές                                                  Η Διευθύντρια

 1. Καλόγηρος Δημήτριος                           Δρ.Μίκου Μαρία
 2. Σταυριανόπουλος Νικόλαος Φυσικός

 

Ο πρόεδρος του Συλλόγου

Γονέων και Κηδεμόνων

Νυφιώτης Αναστάσιος

 

Από το 15μελές Συμβούλιο μαθητών

1. Μήτσας Νικόλαος, Πρόεδρος

2 Νίκλης Αθανάσιος,  Αντιπρόεδρος

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

Πράξη 9η – Επιλογή ταξιδιωτικού πρακτορείου

Στη Θεσσαλονίκη και στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γενικού Λυκείου Καλαμαριάς, σήμερα, 27 Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00΄, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 /Β/ 2-12-2011) Υ.Α. του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.&Θ. με θέμα ¨Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας¨ και τη διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ 165381/Γ2/13-10-2014 με θέμα ¨εκδρομές – Μετακινήσεις¨, συγκροτείται επιτροπή για να αξιολογήσει τις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων: l . για την εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βεργίνα την Τρίτη 21-4-2015, που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της εκπαιδευτικής ανταλλαγής του σχολείου με το σχολείο του Βελγίου Heilige Maagbcollege της πόλης Dendermonde, στην οποία θα πάρουν μέρος οι 22 μαθητές του Βελγίου και οι 24 μαθητές του σχολείου, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της εκπαιδευτικής ανταλλαγής, ll. για την ημερήσια εκδρομή της Α΄ και Β΄ τάξης του 2ου Γενικού Λυκείου Καλαμαριάς στην Έδεσσα –Λουτρά Πόζαρ την Τετάρτη 22 Απριλίου 2015, στην οποία θα πάρουν μέρος και οι μαθητές του Βελγίου με τους συνοδούς καθηγητές τους, με πρόεδρο την υπογράφουσα Διευθύντρια του Λυκείου κ. Μίκου Μαρία. Μέλη της επιτροπής ορίζονται: 1. Η κ.Κορπέτη Δήμητρα , ΠΕ02, από τους συνοδούς καθηγητές, 2. ο κ. Νυφιώτης Αναστάσιος, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και 3. Οι μαθητές Ιορδανίδης Βασίλειος, πρόεδρος του 15μελούς Συμβουλίου του σχολείου και Κεφαλά Άρτεμις.

Η Επιτροπή, αφού μελέτησε με προσοχή τις προσφορές των ταξιδιωτικών πρακτορείων (3 προσφορές), έκρινε ως πλέον συμφέρουσα και επέλεξε: l. την προσφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου ¨ MAX TRAVEL¨ για την εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βεργίνα την Τρίτη 21-4-2015 με κριτήριο την προσφερόμενη τιμή των 280 ευρώ για λεωφορείο 50 θέσεων, και ll. την προσφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου ¨NOTIS TOYRS¨ για την ημερήσια εκδρομή της Α΄ και Β΄ τάξης στην Έδεσσα–Λουτρά Πόζαρ την Τετάρτη 22 Απριλίου 2015, με κριτήριο την προσφερόμενη τιμή των 330 ευρώ ανά λεωφορείο 50 θέσεων, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ και τα έξοδα του οδηγού. Η επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη την αξιοπιστία των παραπάνω πρακτορείων και την εμπειρία τους στις μετακινήσεις μαθητών σε εκπαιδευτικές και διδακτικές επισκέψεις.

Γι΄αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

Οι καθηγητές                                                                 Η Διευθύντρια

Κορπέτη Δήμητρα                                                     Δρ.Μίκου Μαρία

Φυσικός

Οι μαθητές

1.Ιορδανίδης Βασίλειος

2.Κεφαλά Άρτεμις

 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

Γονέων και Κηδεμόνων

Νυφιώτης Αναστάσιος

 

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

Επιλογή τουριστικού πρακτορείου για την μετακίνηση της περιβαλλοντικής ομάδας

ΠΡΑΞΗ 8Η

Στη Θεσσαλονίκη και στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γενικού Λυκείου Καλαμαριάς, σήμερα, 26 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00΄, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 /Β/ 2-12-2011) Υ.Α. του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.&Θ. με θέμα ¨Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας¨ και τη διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ 165381/Γ2/13-10-2014 με θέμα ¨Eκδρομές – Μετακινήσεις¨, συγκροτείται επιτροπή για να αξιολογήσει τις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων για τη διήμερη εκδρομή της περιβαλλοντικής ομάδας του 2ου Γενικού Λυκείου Καλαμαριάς που συνδιοργανώνεται με την περιβαλλοντική ομάδα του 1ου ΕΠΑΛ Βασιλικών στο Κ.Π.Ε. Ανατολικού Ολύμπου και συγκεκριμένα στο καταφύγιο της Άνω Μηλιάς Πιερίας  στις 19 και 20 Μαρτίου 2015, με πρόεδρο την υπογράφουσα Διευθύντρια του Λυκείου κ. Μίκου Μαρία. Μέλη της επιτροπής ορίζονται: 1. Οι καθηγητές κ. Καλόγηρος Δημήτριος , ΠΕ11, υπεύθυνος της περιβαλλοντικής ομάδας του 2ου Γενικού Λυκείου Καλαμαριάς και κ. Καψάλη Γλυκερία, ΠΕ09, υπεύθυνη της περιβαλλοντικής ομάδας του 1ου ΕΠΑΛ Βασιλικών, 2. ο κ. Νυφιώτης Αναστάσιος, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και 3. Οι μαθήτριες Σταυρούλα Χασάπη και Φωκιανάκη Αντωνία από την περιβαλλοντική ομάδα του 2ου Γενικού Λυκείου Καλαμαριάς.

Η Επιτροπή, αφού μελέτησε με προσοχή τις προσφορές των ταξιδιωτικών πρακτορείων (3 προσφορές), έκρινε ως πλέον συμφέρουσα και επέλεξε την προσφορά του  ¨ΚΤΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ¨ με κριτήριο την προσφερόμενη τιμή των 600 ευρώ για λεωφορείο 50 θέσεων, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ και όλα τα έξοδα  του οδηγού. Η επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη  την αξιοπιστία του παραπάνω πρακτορείου και την εμπειρία του στις μετακινήσεις μαθητών σε εκπαιδευτικές και διδακτικές  επισκέψεις.

Γι΄αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

Οι καθηγητές                                                                 Η Διευθύντρια

 1. Καλόγηρος Δημήτριος                                               Δρ. Μίκου Μαρία
 2. Καψάλη Γλυκερία                                                            Φυσικός

 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

Γονέων και Κηδεμόνων

Νυφιώτης Αναστάσιος

 

Οι εκπρόσωποι των μαθητών

 1. Χασάπη Σταυρούλα
 2. Φωκιανάκη Αντωνία

 

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

Πράξη 7η – Επιλογή ταξιδιωτικού πρακτορείου

Στη Θεσσαλονίκη και στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γενικού Λυκείου Καλαμαριάς, σήμερα, 19 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00΄, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 /Β/ 2-12-2011) Υ.Α. του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.&Θ. με θέμα ¨Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας¨ και τη διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ 165381/Γ2/13-10-2014 με θέμα ¨Eκδρομές – Μετακινήσεις¨, συγκροτείται επιτροπή για να αξιολογήσει τις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων για την τριήμερη εκδρομή των μαθητών/τριων της Β΄ τάξης στα Ιωάννινα στις 13, 14 και 15 Μαρτίου 2015, με πρόεδρο την υπογράφουσα Διευθύντρια του Λυκείου κ. Μίκου Μαρία. Μέλη της επιτροπής ορίζονται: 1. Η κ. Μιχαήλ Μαρία, ΠΕ02 και ο κ. Κουκουλέτσος Κων/νος, ΠΕ04.01  από τους συνοδούς καθηγητές, 2. ο κ. Νυφιώτης Αναστάσιος, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και 3. Οι μαθητές Καρκάλη Νεφέλη του Β1, Μωϋσίδου Βασιλική από το Β2 και Παπαδόπουλος Δημήτριος από το Β3  ως εκπρόσωποι των μαθητών της Β΄ τάξης.

Η Επιτροπή, αφού μελέτησε με προσοχή τις προσφορές των ταξιδιωτικών πρακτορείων (4 προσφορές), έκρινε ως πλέον συμφέρουσα και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου ¨DROMEAS TRAVEL¨. Η επιλογή του πρακτορείου αυτού έγινε με κριτήριο την προσφερόμενη κατ΄άτομο τιμή των 86 ευρώ, η οποία περιλαμβάνει: 1. Πολυτελές λεωφορείο με επαγγελματία έμπειρο οδηγό για όλες τις μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής, 2. Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ¨Superior Anemolia¨ τριών αστέρων με ημιδιατροφή: πρωινό και ένα γεύμα σε πλούσιο μπουφέ, 3. Έμπειρο αρχηγό – συνοδό του γραφείου σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής, 4. Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη με ατομική ταξιδιωτική ασφάλεια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 5. Δύο (02) ελεύθερες  συμμετοχές για μαθητές και τρείς (03) ελεύθερες  συμμετοχές για τους συνοδούς καθηγητές σε μονόκλινα δωμάτια.

Η επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη  την αξιοπιστία του παραπάνω πρακτορείου και την εμπειρία του στη διοργάνωση σχολικών εκδρομών.

Γι΄αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

Οι καθηγητές                                                                 Η Διευθύντρια

 1. Μιχαήλ Μαρία                                                            Δρ.Μίκου Μαρία
 2. Κουκουλέτσος Κων/νος                                                   Φυσικός

 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

Γονέων και Κηδεμόνων

Νυφιώτης Αναστάσιος

 

Οι εκπρόσωποι των μαθητών

 1. Καρκάλη Νεφέλη
 2. Μωυσίδου Βασιλική
 3. Παπαδόπουλος Δημήτριος
Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

Επιλογή ταξιδιωτικού πρακτορείου για την εκδρομή της Γ΄ τάξης του 2ου ΓΕΛ Καλαμαριάς – Τροποποίηση

 

 

ΠΡΑΞΗ 4η

            Σύμφωνα με την υπ΄αριθ΄129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ 2769/Β/2-12-2011) Υπ.Α. με θέμα ¨Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας¨, ειδικότερα το άρθρο 10, παράγραφο 2, την απόφαση του Συλλόγου των Καθηγητών (Πράξη 38η /3-12-2014 με θέμα: ¨Πολυήμερη εκδρομή της Γ΄ τάξης – τροποποίηση¨) και σε συνεννόηση με το τουριστικό γραφείο ¨ZORPIDIS¨ τους συνοδούς καθηγητές και τους εκπροσώπους των μαθητών και των γονέων αλλάζει η ώρα και η αεροπορική εταιρεία της πτήσης αναχώρησης των μαθητών της Γ΄ τάξης για την πολυήμερη εκδρομή τους στην Πράγα – Βιέννη στις 13 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Σάββατο. Συγκεκριμένα η μετάβαση θα γίνει με την αεροπορική εταιρεία Aegean για Βιέννη μέσω Αθηνών με τις πτήσεις Α 3101 ώρα 6.35΄ και Α 3880 ώρα 9.10΄. Η επιβάρυνση ανά μαθητή ανέρχεται σε 40 ευρώ.

Γι΄ αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

Καλαμαριά 3-12-2014

 

Η Διευθύντρια

Δρ. Μίκου Μαρία

Φυσικός

 

 

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

Επιλογή ταξιδιωτικού πρακτορείου για την εκδρομή της Γ΄ τάξης του 2ου ΓΕΛ Καλαμαριάς

ΠΡΑΞΗ 2Η

Στη Θεσσαλονίκη και στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γενικού Λυκείου Καλαμαριάς, σήμερα, 23 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00΄, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ 2769 /Β/ 2-12-2011) Υ.Α. του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.&Θ. με θέμα ¨Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας¨ και τη διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ 165381/Γ2/13-10-2014 με θέμα ¨εκδρομές – Μετακινήσεις¨, συγκροτείται επιτροπή για να αξιολογήσει τις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων για την εξαήμερη εκδρομή των μαθητών/τριων της Γ΄ τάξης στην Πράγα – Βιέννη από 13 έως 18 Δεκεμβρίου 2014, με πρόεδρο την υπογράφουσα Διευθύντρια του Λυκείου κ. Μίκου Μαρία. Μέλη της επιτροπής ορίζονται: 1. Ο κ. Ξανθόπουλος Ηρακλής, ΠΕ04.01 και η κ. Φούντα Αναστασία, ΠΕ02, συνοδοί καθηγητές, 2. Η κ. Τσιτσιμπίκου Αναστασία, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και 3. Οι μαθητές Ιορδανίδης Βασίλειος, πρόεδρος του 15μελούς Συμβουλίου των μαθητών και Μανουσαρίδης Ιωάννης γραμματέας του 15μελούς Συμβουλίου.

Η Επιτροπή, αφού μελέτησε με προσοχή τις προσφορές των ταξιδιωτικών πρακτορείων (5 προσφορές), έκρινε ως πλέον συμφέρουσα και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου ¨ZORPIDIS¨. Η επιλογή του πρακτορείου αυτού έγινε με κριτήριο την προσφερόμενη κατ΄ άτομο τιμή των 310 ευρώ, η οποία περιλαμβάνει: α. Μετάβαση και επιστροφή αεροπορικώς μέσω Μπρατισλάβας με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις της ¨ Go to Sky¨ (κωδ. πτήσης  GTS  4001/4000), αεροπορικής εταιρείας που πραγματοποιούνται οι περισσότερες πτήσεις προς και από τον συγκεκριμένο προορισμό, β. πέντε(05) διανυκτερεύσεις, σε τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους καθηγητές, εκ των οποίων οι τέσσερις (04) στην Πράγα στο ξενοδοχείο ¨Duo¨ και η μία (01) στη Βιέννη στο ξενοδοχείο ¨Ramada¨, γ. ημιδιατροφή: πρωινό και ένα γεύμα, εκτός από την τελευταία μέρα, που δεν παρέχεται γεύμα, δ. ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης καθώς και ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης(περιλαμβάνει και επείγουσα αερομεταφορά μαθητή-καθηγητή σε περίπτωση ανάγκης), ε. περιηγήσεις – ξεναγήσεις με δύο (02) ιδιόκτητα πολυτελή λεωφορεία, ελεγμένα σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς νόμους για την πραγματοποίηση του προγράμματος και υπηρεσίες 2ου οδηγού λεωφορείου, στ. έμπειρους αρχηγούς – συνοδούς, έναν για κάθε λεωφορείο,  για την πραγματοποίηση των περιηγήσεων, οι οποίοι θα βρίσκονται στη διάθεση των εκδρομέων σε 24ωρη βάση, ζ. επίσημους Έλληνες τοπικούς ξεναγούς σε κάθε συμφωνημένη ξενάγηση, η. υπηρεσίες γιατρού καθ όλη τη διάρκεια της εκδρομής, θ.  Φ.Π.Α., φόρους αεροδρομίου και ατομικές αποδείξεις για κάθε μαθητή, ι. δωρεάν συμμετοχή των συνοδών καθηγητών του σχολείου και επιπλέον δωρεάν συμμετοχή δύο μαθητών.

Η επιτροπή έλαβε υπόψη της την αξιοπιστία του παραπάνω πρακτορείου και την εμπειρία του στη διοργάνωση σχολικών εκδρομών.

Γι΄ αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

 

Οι συνοδοί καθηγητές                                                  Η Διευθύντρια

1.Ξανθόπουλος Ηρακλής                                             Δρ.Μίκου Μαρία

2. Φούντα Αναστασία                                                        Φυσικός

 

Η αντιπρόεδρος του Συλλόγου

Γονέων και Κηδεμόνων

Τσιτσιμπίκου Αναστασία

 

Από το 15μελές Συμβούλιο μαθητών

1.Ιορδανίδης Βασίλειος,  Πρόεδρος

2.Μανουσαρίδης Ιωάννης,  Γραμματέας

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις | Γράψτε σχόλιο

Εκπαίδευση χωρίς Σύνορα – EOM: Europe On the Move Λουξεμβούργο 7-11/5/2014

Το 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό συνέδριο του δικτύου σχολείων “Εκπαίδευση χωρίς Σύνορα”  που διοργανώθηκε στο Λουξεμβούργο απο το σχολείο Lycée Michel-Rodange,  απο 7 έως 11 Μαϊου 2014, με κεντρικό θέμα τη μετανάστευση. Το σχολείο μας εκπροσωπήθηκε απο 2 καθηγητές και 5 μαθητές. Οι  μαθητές συμμετείχαν σε τέσσερις ομάδες εργασίας που ασχολήθηκαν με θέματα που προσέγγισαν τη μετανάστευση απο πλευράς Λογοτεχνίας, Τέχνης (ζωγραφική & φωτογραφία), Γεωγραφίας, Ιστοριάς & Πολιτικής και μέσω μιας Θεατρικής παράστασης. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκε μια σύντομη ιστορική αναδρομή και μια σύγχρονη ματιά στο μεταναστευτικό ρεύμα στην Ελλάδα.

lux1 lux2 lux3 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

Κατηγορίες: Ευρωπαϊκά Προγράμματα | Γράψτε σχόλιο

Το 2ο ΓΕΛ Καλαμαριάς στο Μουσείο Μπάσκετ ΧΑΝΘ

Μια διαφορετική από τις συνηθισμένες  εκπαιδευτική επίσκεψη  πραγματοποίησε το 2ου ΓΕΛ Καλαμαριάς στο Μουσείο Μπάσκετ ΧΑΝΘ. Αρχικά  η Α` Λυκείου τον Απρίλιο και μετά η Β` Λυκείου τον Μάιο ξεναγήθηκαν στο μοναδικό Μουσείο Μπάσκετ της ΧΑΝΘ όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν σημαντικά εκθέματα της Καλαθοσφαίρισης άλλά το σπουδαιότερο να   συμμετάσχουν  και σε άλλα  διαδραστικά παιχνίδια όπως της πετοσφαίρισης (Volley) και επιτραπέζιας αντισφαίρισης (table tennis) και να ενημερωθούν από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό.

Το ήδη μεγάλο ποσοστό  συμμετοχής  των μαθητών μας  στο μάθημα της Φυσικής Αγωγης αυξήθηκε κι άλλο αγγίζοντας το 100% κι αυτό γιατί η άρτια και μοναδική υλικοτεχνική υποδομή του μοναδικού γηπέδου της ΧΑΝΘ ( στα πρότυπα αμερικάνικου High school ) λειτούργησε ως κίνητρο για άθληση.

Ίσως θα άξιζε να κινητοποιηθούμε ακόμη περισσότερο για να αναπτύξουμε το μαζικό αθλητισμό στα σχολεία και στους Δήμους, δείχνοντας ότι ο αθλητισμός είναι πρώτα απ΄όλα παιχνίδι και ευχαρίστηση και όχι άγχος και κυνήγι τροπαίων.

Είναι εξάλλου γνωστή η ρήση γνωστού πολυνίκη προπονητή καλαθοσφαίρισης ότι « ο πρωταθλητισμός σκοτώνει».

Δ.Καλόγηρος- Μάϊος 2014

a6 a7 a9 a4 a3 a2 a1 a5 a8 a10

 

 

Κατηγορίες: Δραστηριότητες, Επισκέψεις - Εκδρομές | Γράψτε σχόλιο