Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020. Εγκύκλιος


Διόρθωση σφάλματος στην 104100/Ζ1/27-06-2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020» που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2656/Β΄/01.07.2019. Διόρθωση


Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. ΦΕΚ

Διαχείριση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης της Χημείας της Γ΄ τάξης

Διαχείριση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης της Χημείας της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020. Εγκύκλιος

Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Φυσικής της Γ΄ τάξης

Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Φυσικής της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020. Εγκύκλιος

Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, για την εκπαιδευτική εκδρομή στο CERN,  αφού άνοιξε τις προσφορές που έφθασαν στο γραφείο του σχολείου μέχρι την καθορισμένη ώρα, ήτοι:

 1. Manessis: 625 ευρώ
 2. Mazi : 679 ευρώ
 3. Happy days: 595 ευρώ
 4. VLASSOPOULOS: 590 ευρώ
 5. KEFI: 590 ευρώ
 6. Ourtravel: 580 ευρώ

Επέλεξε την οικονομικότερη προσφορά των 580 ευρώ διότι πληρούσε και όλους τους όρους της προκήρυξης.

Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Τροποποίηση της Φ151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/τ.Β΄/2014) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός  οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση». fek_3557_b_23-9-2019

Εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση των επιτυχόντων με διακρίσεις σε επιστημονικούς διαγωνισμούς

Εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση των επιτυχόντων με διακρίσεις σε επιστημονικούς διαγωνισμούς. Δελτίο τύπου

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Γ΄ Γενικού Λυκείου για το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020

 • Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και των Αρχαίων Ελληνικών στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020. Εγκύκλιος
 • Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Φυσικής της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020. Εγκύκλιος
 • Διαχείριση της Διδακτέας – Εξεταστέας ύλης της Χημείας της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020. Εγκύκλιος
 • Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020. Εγκύκλιος
 • Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Βιολογίας της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020. Εγκύκλιος
 • Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Κοινωνιολογίας και της Ιστορίας της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020. Εγκύκλιος
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020. Εγκύκλιος
 • Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Πληροφορικής της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020. Εγκύκλιος
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία του Ελεύθερου Σχεδίου και του Γραμμικού Σχεδίου στη Γ΄τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020. Εγκύκλιος

 

Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων της Α΄ και Β΄ Γενικού Λυκείου για το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020

 • Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020. Εγκύκλιος
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών (Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών) στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020. Εγκύκλιος
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Καλλιτεχνική Παιδεία (Εικαστικά – Στοιχεία Θεατρολογίας – Μουσική) στην Α’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020. Εγκύκλιος
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Εφαρμογές Πληροφορικής» και «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020. Εγκύκλιος
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών στις Α΄ και Β΄τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020. Εγκύκλιος

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου, υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2019. Εγκύκλιος