↑ Επιστροφή σε Το Λύκειο σήμερα

Νόμοι, ΦΕΚ, Εγκύκλιοι

Σχολικό έτος 2017-18 

Τροποποίηση των διατάξεων της αριθμ. 10645/ ΓΔ4/22-1-2018 (Β’ 120) υπουργικής απόφασης για αθλητές

Τμήματα και σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που χρειάζονται ειδικά μαθήματα

Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις

Συμπλήρωση υπουργικής απόφασης 

Τροποποίηση του Π.Δ. 46/2016 (αξιολόγηση των μαθητών/-τριών του Γενικού Λυκείου)

Εγκύκλιος για το ωράριο των εκπαιδευτικών

Ενημέρωση σχολικών μονάδων σχετικά με την με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018

Επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου για την οργάνωση και τη λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εγκύκλιοι – αποφάσεις – ΦΕΚ για τις σχολικές εκδρομές/ επισκέψεις

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Λύκειο

Σχολικό έτος 2016-17 

ΠΔ 8/2017. Τροποποίηση του ΠΔ 46/2016  (αξιολόγηση των μαθητών του γενικού λυκείου)

Οδηγίες για την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο

Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων που εξετάζονται μόνο σε ενδοσχολικό επίπεδο στη Γ΄ τάξη

Οδηγίες αξιολόγησης για τα αρχαία ελληνικά

Οδηγίες διδασκαλίας για τα υπόλοιπα μαθήματα

Οδηγίες διδασκαλίας για τα περισσότερα μαθήματα του Λυκείου

ΠΔ 46/2016. Οδηγίες αξιολόγησης των μαθητών του γενικού λυκείου

Σχολικό έτος 2015-16

Οδηγίες διδασκαλίας για το ΑΕΠΠ 2015-16

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης για όλα τα μαθήματα του γενικού λυκείου.

Η εγκύκλιος για τους συντελεστές βαρύτητας και τα επιστημονικά πεδία 2016

Παρουσίαση (NEO ΣYΣTHMA) του νέου νόμου για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Νόμος 4332/15 – ΦΕΚ. 76/9.7.2015  (περί μεταγραφών).

 

nomos_4186_2013_fek193  Ο νόμος για το Νέο Λύκειο.

nomos_432715_ΦΕΚ_50  Πρόγραμμα μαθημάτων της Γ΄τάξης και εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (τροποποίηση του νόμου 4186/13).

Σχολές και τμήματα στα Επιστημονικά Πεδία και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων για το σχολικό έτος 2015-2016  ΕΔΩ

Με μια ματιά !!!! Τα μαθήματα και οι επιλογές για τις Σχολές.

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων