↑ Επιστροφή σε Το Λύκειο σήμερα

Νόμοι, ΦΕΚ, Εγκύκλιοι

Σχολικό έτος 2017-18 

Τμήματα και σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που χρειάζονται ειδικά μαθήματα

Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις

Συμπλήρωση υπουργικής απόφασης 

Τροποποίηση του Π.Δ. 46/2016 (αξιολόγηση των μαθητών/-τριών του Γενικού Λυκείου)

Εγκύκλιος για το ωράριο των εκπαιδευτικών

Ενημέρωση σχολικών μονάδων σχετικά με την με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018

Επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου για την οργάνωση και τη λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εγκύκλιοι – αποφάσεις – ΦΕΚ για τις σχολικές εκδρομές/ επισκέψεις

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Λύκειο

Σχολικό έτος 2016-17 

ΠΔ 8/2017. Τροποποίηση του ΠΔ 46/2016  (αξιολόγηση των μαθητών του γενικού λυκείου)

Οδηγίες για την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο

Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων που εξετάζονται μόνο σε ενδοσχολικό επίπεδο στη Γ΄ τάξη

Οδηγίες αξιολόγησης για τα αρχαία ελληνικά

Οδηγίες διδασκαλίας για τα υπόλοιπα μαθήματα

Οδηγίες διδασκαλίας για τα περισσότερα μαθήματα του Λυκείου

ΠΔ 46/2016. Οδηγίες αξιολόγησης των μαθητών του γενικού λυκείου

Σχολικό έτος 2015-16

Οδηγίες διδασκαλίας για το ΑΕΠΠ 2015-16

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης για όλα τα μαθήματα του γενικού λυκείου.

Η εγκύκλιος για τους συντελεστές βαρύτητας και τα επιστημονικά πεδία 2016

Παρουσίαση (NEO ΣYΣTHMA) του νέου νόμου για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Νόμος 4332/15 – ΦΕΚ. 76/9.7.2015  (περί μεταγραφών).

 

nomos_4186_2013_fek193  Ο νόμος για το Νέο Λύκειο.

nomos_432715_ΦΕΚ_50  Πρόγραμμα μαθημάτων της Γ΄τάξης και εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (τροποποίηση του νόμου 4186/13).

Σχολές και τμήματα στα Επιστημονικά Πεδία και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων για το σχολικό έτος 2015-2016  ΕΔΩ

Με μια ματιά !!!! Τα μαθήματα και οι επιλογές για τις Σχολές.

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων