Erasmus+ KA219 «Getting Science Closer to Students»

Το πρόγραμμα «Getting Science Closer to Students»

Από το σχολικό έτος 2016-2017 το 2ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας συμμετέχει στο διετές πρόγραμμα «Getting Science Closer to Students» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2. Διοργανώτρια χώρα είναι η Ουγγαρία και ως εταίροι έχουν επιλεγεί επίσης η Ιταλία, η Σουηδία και η Λιθουανία. Στόχος του προγράμματος είναι η προσέγγιση του χώρου των επιστημών από τους μαθητές και η εξοικείωσή τους με το χώρο του εργαστηρίου. Η παιδαγωγική ομάδα αποτελείται από τους καθηγητές:

 1. Άννα Κουκουβιτάκη (Βιολόγος), Διευθύντρια και Οικονομική διαχειρίστρια του προγράμματος
 2. Ανθή Αποστολίδου (Φυσικός), Σύνδεσμος του προγράμματος, Συντονίστρια της Ελληνικής Παιδαγωγικής Ομάδας
 3. Γεωργία Γώγου (Αγγλικής Φιλολογίας)
 4. Μάρα Καίσαρη (Μουσικής)
 5. Μαρία Κάτρη (Οικιακής Οικονομίας)
 6. Δημήτρης Κοντόκωστας (Μαθηματικός)
 7. Ιωάννης Νάστος (Φιλόλογος), Υποδιευθυντής
 8. Κορίννα Νεραντζή (Φιλόλογος)
 9. Νίκη Ταστάνη (Φιλόλογος) και
 10. Έφη Φραγκόγιαννη (Γαλλικής Φιλολογίας).

Όλα τα κείμενα και τα Φύλλα Εργασίας θα μεταφράζονται στα Αγγλικά και τα Γαλλικά και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

The Programme «Getting Science Closer to Students»

Since the academic year 2016-2017 the 2nd Gymnasium of Nea Ionia has been part of the two-year programme «Getting Science Closer to Students« in the context of the European programme Erasmus+ KA2. Hungary is the organizing country. Italy, Sweden and Lithuania have also been chosen as partners. The goal of the programme is for the students to approach the field of science and to become familiarized with the environment of the laboratory. The pedagogic team consists of the following teachers:

 1. Anna Koukouvitaki (Biology), Headmistress and programme coordinator
 2. Anthi Apostolidou (Physics), Programme link
 3. Georgia Gogou (English Language)
 4. Mara Kaisari (Music)
 5. Maria Katri (Home Economics)
 6. Dimitris Kontokostas (Mathematics)
 7. Ioannis Nastos (Modern and Ancient Greek Language and Literature), Assistant director
 8. Korinna Nerantzi (Modern and Ancient Greek Language and Literature)
 9. Elpiniki Tastani (Modern and Ancient Greek Language and Literature)
 10. Efstathia Fragogianni (French Language).

All the texts and the assignments will be translated into English and French and will be posted on the programme website.

 

Le Programme «Getting Science Closer to Students»

A partir de l’année 2016-2017, le 2ème Collège de Nea Ionia participe au projet de deux ans intitulé «Getting Science Closer to Students» dans le cadre du programme européen Erasmus+ KA2. Le pays coordinateur est l’Hongrie et comme pays partenaires sont aussi l’Italie, la Suède et la Lituanie. Le but du Programme est l’approche de l’espace des sciences par les élèves et leur familiarisation avec le laboratoire. L’équipe pédagogique est composée de :

 1. Anne Koukouvitaki, directrice de l’école, coordinatrice du projet
 2. Anthi Apostolidou, professeur de physique, personne de contact
 3. Georgia Gogou, professeur d’anglais
 4. Mara Kaisari, professeur de musique et de gymnastique
 5. Maria Katri, professeur d’’économie domestique
 6. Dimitris Kontokostas, professeur de mathématiques
 7. Ioannis Nastos, philologue, directeur adjoint
 8. Corinne Nerantzi, philologue
 9. Niki Tastani, philologue et
 10. Effie Fragkogianni, professeur de français

Το Kick Off Meeting στη Λιθουανία!

Το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου μας βρήκε στο Šiauliai της Λιθουανίας, στο πρώτο Kickoff Teachers Meeting στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA2 «Getting Science Closer to Students”. Στη συνάντηση συμμετείχαμε 12 καθηγητές από όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Οι εντυπώσεις μας από τους Λιθουανούς εταίρουIMG_0872ς μας είναι άριστες καθώς μας υποδέχθηκαν με μεγάλη χαρά και ζεστασιά.

Η ευρύτερη ομάδα του προγράμματος αποφάσισε την υιοθέτηση του λογότυπου που δημιούργησε η ομάδα του 2ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας, αποσπάσαμε δε εξαιρετικά σχόλια για το ότι είχαμε εκπληρώσει όλες μας τις υποχρεώσεις, όπως αυτές καθορίζονται από το 2-ετές πρόγραμμα.

Οι εταίροι Λιθουανοί μάς ξενάγησαν στο Hill of Crosses.

Η ομάδα εργασίας συνεκτιμώντας την συνέπεια, την εργατικότητα την φιλοπονία της ελληνικής ομάδας, αναθεώρησε τον αρχικό σχεδιασμό και αποφάσισε, το τελικό «κλείσιμο» και η αποτίμηση του προγράμματος να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, δηλαδή στο σχολείο μας!

The «Kick Off» Meeting in Lithuania!

We spent a three-day period (27th–29th October) in Šiauliai, Lithuania at the first Kick-off Teachers Meeting in the context of the programme Erasmus+ KA2 «Getting Science Closer to Students”. 12 teachers from all the participant countries took part in the meeting. Our impressions of our Lithuanian partners are excellent, as they welcomed us with great joy and warmth.

IMG_0872

The broader team of the programme decided to adopt the logo created by the team of the 2nd Gymnasium of Nea Ionia. We also received exceptional remarks about the fact that we had already fulfilled all our obligations, as they are defined by the two-year programme.

Furthermore, our Lithuanian partners took us sightseeing to the Hill of Crosses.

Finally, taking into account the consistency, the industriousness and the diligence of the Greek team, the working group reconsidered the initial planning and decided that the final “closure” and the evaluation of the programme should take place in Athens, that is in our school!

Le «Kick Off» en Lituanie!

Du 26 au 28 octobre 2016, nous nous sommes trouvés à la ville Šiauliai de Lituanie, au premier Kickoff Teachers Meeting dans le cadre du programme Erasmus+ KA2 «Getting Science Closer to Students”. A cette première réunion ont participé 12 enseignants de tous les pays participants. Nos impressions de nos partenaires lituaniens sont excellentes comme nous avons été accueillis avec beaucoup de joie et de chaleur.

IMG_0872Le groupe plus large a décidé d’adopter le logo créé par l’équipe de notre école. Nous avons reçu des commentaires excellents pour avoir rempli toutes nos obligations définies par le programme de deux ans.

Les partenaires lituaniens nous ont guidés à la Colline des Croix, un endroit avec une valeur historique pour la région.

Le groupe de travail prenant en  compte la cohérence et la diligence de l’équipe grecque, a révisé le plan initial et a décidé que la présentation finale  et l’évaluation du programme se tiendra à Athènes, dans notre école!

 

 

 

 

 

Οι δραστηριότητές μας στη Λιθουανία

gscs-f

Στο ηλεκτρονικό βιβλίο που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δραστηριότητές μας στο πλαίσιο

της εναρκτήριας συνάντησης των υπευθύνων εκπαιδευτικών

του προγράμματος, στο Siauliai της Λιθουανίας στις 27-29/10/2016.

Για το ηλεκτρονικό βιβλίο, πατήστε εδώ

 

 

Our activities in Lithuania

gscs-fIn the flip book that follows we present our activities in the context

of the ‘Kick Off’ meeting of the teachers responsible

for our programme in Siauliai, Lithuania in 27-29/10/2016.

For the flip book, click here

 

Nos avtivités en Lituanie

gscs-fLe livre électronique suivant présente nos activités pendant

la première rencontre des professeurs responsables

du programme à Siauliai, en  Lituanie, le 27-29 octobre 2016

Pour voir le livre electronique,, cliquer ici

Ευχές 

Ευχές

 

 

1ο Πείραμα – Φύλλο Εργασίας


 

Μετά την ολοκλήρωση του 1ου πειράματος «Μέτρηση pH – Δείκτης ‘κόκκινο λάχανο»,

το Φύλλο Εργασίας είναι στη διάθεσή σας!

Για να έχετε πρόσβαση στο Φύλλο Εργασίας, πατήστε εδώ

No1 gr

For English, click here

For French, click ici

 

 

 

 

 

 

 

 

Το flipbook του 1ου πειράματος «Μέτρηση pH – Δείκτης ‘κόκκινο λάχανο’ «

gscs-f Το flipbook του 1ου πειράματος

«Μέτρηση pH – Δείκτης ‘κόκκινο λάχανο’  «

είναι στη διάθεσή σας!

Για να το προβάλετε πατήστε εδώ 

For English, click here

For French, click ici

 

 

 

1ο Πείραμα: «Μέτρηση pH – Δείκτης ‘κόκκινο λάχανο’ » – βίντεο

Το βίντεο του 1ου πειράματος «Μέτρηση pH – Δείκτης ‘κόκκινο λάχανο’ » είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας στο youtube:

For English, click here

For French, click ici

«Getting Science Closer to Students»: Εισήγηση στο 1ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης

ΑΦΙΣΣΑ ΤΕΛΙΚΗ ΜΑΘ ΣΥΝΕΔ (1)Οι μαθητές μας μυούνται στο μαγικό κόσμο της Επιστήμης μέσω της συμμετοχής

τους στο 2ετές πρόγραμμα Εrasmus+ KA2  με τίτλο

‘Getting Science Closer toStudents»

που υλοποιείται στο σχολείο μας  κατά το τρέχον σχολικό έτος.

             Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές θα παρουσιάσουν το πρόγραμμα στη

μαθητική και επιστημονική κοινότητα μέσω της συμμετοχής τους στο

1ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης

που θα πραγματοποιηθεί στις

11 και 12 Μαρτίου 2017

                                                                     στο Ερευνητικό Κέντρο «Δημόκριτος» στην Αθήνα.

 «Getting Science Closer to Students»: Paper at the 1st Student Congress of Research and Science

ΑΦΙΣΣΑ ΤΕΛΙΚΗ ΜΑΘ ΣΥΝΕΔ (1)Our students are initiated into the magical world of Science through their

participation in the two-year programme Erasmus+ KA2 entitled

‘Getting Science Closer to Students’,

which is materialized at our school in the current school year.

In this context the students will present the programme to the student and

scientific community through their participation in the

1st Student Congress of Research and Science

which will take place on

11 and 12 March 2017

                                                              at the Research Centre «Democritus» in Athens.

 

«Getting Science Closer to Students»: Nous serons des intervenants  au

premier Congrès de la Recherche et de la Science pour étudiants

ΑΦΙΣΣΑ ΤΕΛΙΚΗ ΜΑΘ ΣΥΝΕΔ (1)Nos étudiants sont initiés dans le monde magique de la science

en participant au programme Erasmus + KA2 qui durera 2 ans, intitulé

«Getting Science Closer to Students»

mis en œuvre dans notre école pendant l’année scolaire en cours.

Dans ce contexte, les élèves présenteront le programme à  la communauté

scolaire et scientifique par le biais de leur participation  au

premier Congrès de la Recherche et de la Science pour étudiants

qui se tiendra l du

11 au 12 mars 2017

                                                                 au Centre de recherche «Demokritos» à Athènes.

 

Συμμετοχή στο Athens Science Festival 2017

ASFΤο 2ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας έχει επιλεγεί να συμμετάσχει στη μεγαλύτερη γιορτή της επιστήμης και της τεχνολογίας, το Athens Science Festival 2017 που θα πραγματοποιηθεί στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο διάστημα από 29 Μαρτίου έως 2 Απριλίου 2017. Οι επισκέπτες του φεστιβάλ εξερευνούν την επιστήμη μέσα από διασκεδαστικούς, καινοτόμους και διαδραστικούς τρόπους.

                           οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ KA2                                                                                     «Getting Science Closer to Students»                                                         του σχολείου μας θα παρουσιάσουν μία σειρά πειραμάτων επίδειξης, ταξιδεύοντας μαζί                                                                                           με τους επισκέπτες στο μυστηριώδη κόσμο των Θετικών Επιστημών!

Participation in Athens Science Festival 2017

fbCOVER PHOTO_moto3The 2nd Gymnasium of Nea Ionia has been selected to participate in the biggest celebration of science and technology, the Athens Science Festival 2017, which will take place in Technopolis of Athens Municipality from the 29th of March until the 2nd of April 2017. The visitors of the festival explore science through entertaining, innovative and interactive ways.

The students who participate in our school programme Erasmus+ KA2 «Getting Science Closer to Students» will present a series of demonstration experiments, thus travelling along with the visitors into the mysterious world of Science!

 

Participation au Festival de Science d’Athènes 2017

fbCOVER PHOTO_moto3Le 2e Collège de Nea Ionia est choisi pour participer à la plus grande fête de la science et de la technologie, au Festival de Science d’Athènes 2017, qui aura lieu à Technopolis de la ville d’Athènes dans la période du 29 mars au 2 avril 2017. Les visiteurs du festival exploreront la science par le biais d’activités amusantes, innovantes et interactives.
Les étudiants de notre école participant au programme Erasmus + KA2                                                                           «Getting
Science Closer to Students »                                                                                                                                                                 présenteront une série d’expériences de démonstration et voyageront                                                                                                             avec les visiteurs dans le monde mystérieux de la science!

 

 2ο Πείραμα – Φύλλο Εργασίας

Νο2 grΜετά την ολοκλήρωση του 2ου πειράματος

«Παρασκευή γιαουρτιού, Μέτρηση θερμοκρασίας

& Παρατήρηση μυκήτων»,

το Φύλλο Εργασίας είναι στη διάθεσή σας!

Για να έχετε πρόσβαση στο Φύλλο Εργασίας, πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

Το flipbook του 2ου πειράματος «Παρασκευή γιαουρτιού, Μέτρηση θερμοκρασίας

& Παρατήρηση μυκήτων»

gscs-fΤο flipbook του 2ου πειράματος

«Παρασκευή γιαουρτιού, Μέτρηση θερμοκρασίας & Παρατήρηση μυκήτων «

είναι στη διάθεσή σας!

Για να το προβάλετε πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

 

 

2ο Πείραμα: «Παρασκευή γιαουρτιού, Διάγραμμα θερμοκρασίας – χρόνου & Παρατήρηση μυκήτων στο σχολικό εργαστήριο» – βίντεο

Το βίντεο του 2ου πειράματος

«Παρασκευή γιαουρτιού, Διάγραμμα θερμοκρασίας – χρόνου

& Παρατήρηση μικροοργανισμών»

είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας στο youTube

For English, click here

For French click ici

3ο Πείραμα – Φύλλο Εργασίας

No3Μετά την ολοκλήρωση του 3ου πειράματος

«Ο Πυθαγόρας και η Μουσική των Αριθμών«,

το Φύλλο Εργασίας είναι στη διάθεσή σας!

Για να έχετε πρόσβαση στο Φύλλο Εργασίας, πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

Το flipbook του 3ου πειράματος «Ο Πυθαγόρας και η Μουσική των Αριθμών«

gscs-fΤο flipbook του 3ου πειράματος

«Ο Πυθαγόρας και η Μουσική των Αριθμών»

είναι στη διάθεσή σας!

Για να το προβάλετε πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

 

 

3ο Πείραμα: «Ο Πυθαγόρας και η Μουσική των Αριθμών» – βίντεο

Το βίντεο του 3ου πειράματος

«Ο Πυθαγόρας και η Μουσική των Αριθμών«

είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας στο youTube

https://youtu.be/EnRR_gz692A

For English, click here

For French click ici

 

Athens Science Festival 2017: «Ολόγραμμα» – Φύλλο Εργασίας

No5 grΜετά την παρουσίαση του 5ου πειράματος

«Ολόγραμμα«,

στο Athens Science Festival 2017,

το Φύλλο Εργασίας είναι στη διάθεσή σας!

Για να έχετε πρόσβαση στο Φύλλο Εργασίας, πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

Athens Science Festival 2017: «Ολόγραμμα» – Flipbook

gscs-fΤο flipbook του 5ου πειράματος

«Ολόγραμμα»

είναι στη διάθεσή σας!

Για να το προβάλετε πατήστε εδώ

For English, click here

                            For French click ici

 

Athens Science Festival 2017: «Ολόγραμμα» – Video

Το βίντεο του 5ου πειράματος

«Ολόγραμμα» 

που παρουσιάστηκε στο Athens Science Festival 2017

την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας στο youTube

https://youtu.be/fCpoR15W4p8

 

Athens Science Festival 2017: «Απομόνωση DNA από ανθρώπινο ιστό» – Φύλλο Εργασίας

Νο6 grΜετά την παρουσίαση του 6ου πειράματος

«Απομόνωση DNA από ανθρώπινο ιστό«,

στο Athens Science Festival 2017,

το Φύλλο Εργασίας είναι στη διάθεσή σας!

Για να έχετε πρόσβαση στο Φύλλο Εργασίας, πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

Athens Science Festival 2017: «Απομόνωση DNA από ανθρώπινο ιστό» – Flipbook

gscs-fΤο flipbook του 6ου πειράματος

«Απομόνωση DNA από ανθρώπινο ιστό»

είναι στη διάθεσή σας!

Για να το προβάλετε πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

 

Athens Science Festival 2017:  «Απομόνωση DNA από ανθρώπινο ιστό» – βίντεο

Το βίντεο του 6ου πειράματος

«Απομόνωση DNA από ανθρώπινο ιστό» 

που παρουσιάστηκε στο Athens Science Festival 2017

την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας στο youTube

https://youtu.be/nFqAJtmaQlE

For English, click here

For French click ici

 

Athens Science Festival 2017: «Η κούπα του Πυθαγόρα» – Φύλλο Εργασίας

Μετά την παρουσίαση του 7ου πειράματος

No7 gr

«Η κούπα του Πυθαγόρα«,

στο Athens Science Festival 2017,

το Φύλλο Εργασίας είναι στη διάθεσή σας!

 

Για να έχετε πρόσβαση στο Φύλλο Εργασίας, πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

Athens Science Festival 2017: «Η κούπα του Πυθαγόρα» – Flipbook

gscs-fΤο flipbook του 7ου πειράματος

«Η κούπα του Πυθαγόρα»

είναι στη διάθεσή σας!

Για να το προβάλετε πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

 

Athens Science Festival 2017:  «Η κούπα του Πυθαγόρα» – βίντεο

Το βίντεο του 7ου πειράματος

«Η κούπα του Πυθαγόρα» 

που παρουσιάστηκε στο Athens Science Festival 2017

την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας στο youTube

https://youtu.be/GdZeb-OQUy4

For English, click here

For French click ici

 

24-28 Απριλίου 2017: Η Ελλάδα φιλοξενεί την ουγγρική ομάδα!

24-28 April 2017: Greece welcomes the hungarian team!

24-28 Avril 2017: L’ équipe hongroise en Grèce

IMG_2132

 

 

Short Term Mobility: «Το οστεομάχιον του Αρχιμήδη» – Φύλλο Εργασίας


Νο8 gr
Μετά την πραγματοποίηση του 8ου πειράματος

«Το οστεομάχιο του Αρχιμήδη«,

το Φύλλο Εργασίας είναι στη διάθεσή σας!

Για να έχετε πρόσβαση στο Φύλλο Εργασίας, πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

 

1st Short Term Mobility: «Το Οστεομάχιον του Αρχιμήδη» – Flipbook

gscs-fΤο flipbook του 8ου πειράματος

«Το Οστεομάχιον του Αρχιμήδη»

είναι στη διάθεσή σας!

Για να το προβάλετε πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

 

Short Term Mobility 2017:  «Το Οστεομάχιον του Αρχιμήδη» – βίντεο

Το βίντεο του 8ου πειράματος

«Το Οστεομάχιον του Αρχιμήδη» 

είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας στο youTube

https://youtu.be/M9Z3tOGoQbo

For English, click here

For French click ici

Short Term Mobility: «Απομόνωση DNA από φυτικό ιστό» – Φύλλο Εργασίας

No4 grΜετά την πραγματοποίηση του 4ου πειράματος

«Απομόνωση DNA από φυτικό ιστό«,

το Φύλλο Εργασίας είναι στη διάθεσή σας!

Για να έχετε πρόσβαση στο Φύλλο Εργασίας, πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

 

1st Short Term Mobility: «Απομόνωση DNA από φυτικό ιστό» – Flipbook

gscs-fΤο flipbook του 4ου πειράματος

«Απομόνωση DNA από φυτικό ιστό«

είναι στη διάθεσή σας!

Για να το προβάλετε πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

 

Short Term Mobility 2017:  «Απομόνωση φυτικού DNA» – βίντεο

Το βίντεο του 4ου πειράματος

«Απομόνωση φυτικού DNA» 

είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας στο youTube

https://youtu.be/9OAGgKEvNN0

For English, click here

For French click ici

 

10ο Πείραμα – Φύλλο Εργασίας


No10 grΜετά την ολοκλήρωση του 10ου πειράματος

«Τεχνητές νιφάδες χιονιού»,

το Φύλλο Εργασίας είναι στη διάθεσή σας!

Για να έχετε πρόσβαση στο Φύλλο Εργασίας, πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

«Τεχνητές νιφάδες χιονιού» – Flipbook

gscs-fΤο flipbook του 10ου πειράματος

«Τεχνητές νιφάδες χιονιού»

είναι στη διάθεσή σας!

Για να το προβάλετε πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

 

 «Τεχνητές νιφάδες χιονιού» – βίντεο

Το βίντεο του 10ου πειράματος

«Τεχνητές νιφάδες χιονιού» 

είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας στο youTube

https://youtu.be/IBsHhc8iDPg

For English, click here

For French click ici

 

Short Term Mobility: «Η μέτρηση του Ερατοσθένη» – Φύλλο Εργασίας

                  No9 grΜετά την πραγματοποίηση του 9ου πειράματος

«Η Μέτρηση του Ερατοσθένη»,

το Φύλλο Εργασίας είναι στη διάθεσή σας!

Για να έχετε πρόσβαση στο Φύλλο Εργασίας, πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

1st Short Term Mobility: «Η μέτρηση του Ερατοσθένη» – Flipbook

gscs-fΤο flipbook του 9ου πειράματος

«Η μέτρηση του Ερατοσθένη»

είναι στη διάθεσή σας!

Για να το προβάλετε πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

 

Short Term Mobility 2017:  «Το πείραμα του Ερατοσθένη» – βίντεο

Το βίντεο του 9ου πειράματος

«Το πείραμα  του Ερατοσθένη«

είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας στο youTube

https://youtu.be/7pqpf8qzLwI

For English, click here

For French click ici

 

Short Term Mobility 2017: Αθήνα, 24-28/4/2017

http://fliphtml5.com/rqry/svke

Short Term Mobility 2017: Athens, 24-28/4/2017

http://fliphtml5.com/rqry/dwxm

Short Term Mobility 2017: Athènes, 24-28/4/2017

http://fliphtml5.com/rqry/gjvh

 

 

 

Short Term Mobility 2017: Szekszard, 15-19/5/2017

http://fliphtml5.com/rqry/lcdw

Short Term Mobility 2017: Szekszard, 15-19/5/2017 (English)

http://fliphtml5.com/rqry/ywwn

For French click ici

 

Δραστηριότητα: Κυνήγι Θησαυρού

https://drive.google.com/file/d/0B6u4l7Ux6ZxVby1Eb2Y0Z1Ywd00/view?usp=sharing

Activity: Treasure Hunt

https://drive.google.com/file/d/0B6u4l7Ux6ZxVM05NNF9tMzJnTU0/view?usp=sharing

Activité:  Chasse au Trésor

https://drive.google.com/file/d/0B6u4l7Ux6ZxVQ2FPVjA1MFIxLWc/view?usp=sharing

 

Δραστηριότητα: Ελληνογενείς λέξεις από τη Διεθνή Ορολογία

https://drive.google.com/file/d/0B6u4l7Ux6ZxVUjZ4dl9yMkl3c2c/view?usp=sharing

Activity: Words in the International Terminology originating from the Greek Language

https://drive.google.com/file/d/0B6u4l7Ux6ZxVLUVXdXdfY090LTQ/view?usp=sharing

Activité:  Mots de radical grec dans la Terminologie Internationale

https://drive.google.com/file/d/0B6u4l7Ux6ZxVRFU0SGVaX3FUeWs/view?usp=sharing

 

Σχολικό Έτος 2017 – 2018

Συμμετοχή στη Βραδιά του Ερευνητή 2017 στο ΕΜΠ

Το 2ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας επελέγη να συμμετάσχει στη μεγαλύτερη γιορτή Επιστήμης και Τεχνολογίας, τη Βραδιά του Ερευνητή 2017, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017. Οι επισκέπτες της βραδιάς ερευνούν την επιστήμη με τρόπο διασκεδαστικό, καινοτόμο και διαδραστικό! 

Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα  Erasmus+ KA2 «Getting Science Closer to Students» του σχολείου μας θα παρουσιάσουν μία σειρά πειραμάτων επίδειξης, με σκοπό να μας ταξιδέψουν στο μυστηριώδη κόσμο της Επιστήμης!

Participation in Researcher’s Night 2017 (NTUA)

logoThe 2nd Gymnasium of Nea Ionia has been selected to participate in the biggest celebration of science and technology, the Researcher’s Night 2017, which will take place in National & Technical University of Athens on Friday, 29 September 2017. The visitors of the festival explore science through entertaining, innovative and interactive ways.

The students who participate in our school programme Erasmus+ KA2 «Getting Science Closer to Students» will present a series of demonstration experiments, thus travelling along with the visitors into the mysterious world of Science!

Participation au Nuit du chercheur 2017

logoLe 2e Collège de Nea Ionia est choisi pour participer à la plus grande fête de la science et de la technologie, au Nuit du Chercheur 2017, qui aura lieu à NTUA a 29 Septembre 2017. Les visiteurs du festival exploreront la science par le biais d’activités amusantes, innovantes et interactives.
Les étudiants de notre école participant au programme Erasmus+ KA2                           «Getting
Science Closer to Students »                                                                                                                                                   présenteront une série d’expériences de démonstration et voyageront            avec les visiteurs dans le monde mystérieux de la science!

6-10 Νοεμβρίου 2017: Η Ελλάδα φιλοξενεί τη λιθουανική ομάδα!

6-10 November 2017: Greece welcomes the Lithuanian team!

6-10 Novembre 2017: L’ équipe lituanienne en Grèce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2nd Short Term Mobility: «Κεραμική Τέχνη» – Φύλλο Εργασίας

 Μετά την πραγματοποίηση του 15ου πειράματος

«Κεραμική Τέχνη»,

το Φύλλο Εργασίας είναι στη διάθεσή σας!

Για να έχετε πρόσβαση στο Φύλλο Εργασίας, πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

2nd Short Term Mobility: «Κεραμική Τέχνη» – Flipbook

gscs-fΤο flipbook του 15ου πειράματος

«Κεραμική Τέχνη»

είναι στη διάθεσή σας!

Για να το προβάλετε πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

 

2nd Short Term Mobility 2017:  «Κεραμική Τέχνη» – βίντεο

Το βίντεο του 15ου πειράματος

«Κεραμική Τέχνη» 

είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας στο youTube

https://youtu.be/AErd6EYjnMs

For English, click here

For French click ici

 

2nd Short Term Mobility: «Σκιά, Παρασκιά και το θέατρο Σκιών» – Φύλλο Εργασίας

         Μετά την πραγματοποίηση του 14ου πειράματος

«Σκιά, Παρασκιά και το Θέατρο Σκιών»,

το Φύλλο Εργασίας είναι στη διάθεσή σας!

Για να έχετε πρόσβαση στο Φύλλο Εργασίας, πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

2nd Short Term Mobility: «Σκιά, Παρασκιά και το Θέατρο Σκιών» – Flipbook

gscs-fΤο flipbook του 14ου πειράματος

«Σκιά, Παρασκιά και το θέατρο Σκιών»

είναι στη διάθεσή σας!

Για να το προβάλετε πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

 

2nd Short Term Mobility 2017:  «Σκιά, Παρασκιά και το Θέατρο Σκιών» – βίντεο

Το βίντεο του 14ου πειράματος

«Σκιά, Παρασκιά και το θέατρο Σκιών» 

είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας στο youTube

https://youtu.be/LpMEYSV4dfM

For English, click here

For French click ici

 

2nd Short Term Mobility: «Παραδοσιακή Βαφική» – Φύλλο Εργασίας

         Μετά την πραγματοποίηση του 11ου πειράματος

«Παραδοσιακή Βαφική»,

το Φύλλο Εργασίας είναι στη διάθεσή σας!

Για να έχετε πρόσβαση στο Φύλλο Εργασίας, πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

2nd Short Term Mobility: «Παραδοσιακή Βαφική» – Flipbook

gscs-fΤο flipbook του 11ου πειράματος

«Παραδοσιακή Βαφική»

είναι στη διάθεσή σας!

Για να το προβάλετε πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

 

 

2nd Short Term Mobility 2017:  «Παραδοσιακή Βαφική» – βίντεο

Το βίντεο του 11ου πειράματος

«Παραδοσιακή Βαφική» 

είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας στο youTube

https://youtu.be/87_-mGNIuYk

For English, click here

For French click ici

 

Ευχές

 

2nd Short Term Mobility: «Δενδροχρονολόγηση» – Φύλλο Εργασίας

 Μετά την πραγματοποίηση του 16ου πειράματος

«Δενδροχρονολόγηση»,

το Φύλλο Εργασίας είναι στη διάθεσή σας!

Για να έχετε πρόσβαση στο Φύλλο Εργασίας, πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

2nd Short Term Mobility: «Δενδροχρονολόγηση» – Flipbook

gscs-fΤο flipbook του 16ου πειράματος

«Δενδροχρονολόγηση»

είναι στη διάθεσή σας!

Για να το προβάλετε πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

 

2nd Short Term Mobility 2017:  «Δενδροχρονολόγηση» – βίντεο

Το βίντεο του 16ου πειράματος

«Δενδροχρονολόγηση» 

είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας στο youTube

https://youtu.be/OJ1NvM29MiQ

For English, click here

For French click ici

17ο Πείραμα: «Το αόρατο ποτήρι – Διάθλαση φωτός» – Φύλλο Εργασίας

 Μετά την πραγματοποίηση του 17ου πειράματος

«Το αόρατο ποτήρι – Διάθλαση φωτός»,

το Φύλλο Εργασίας είναι στη διάθεσή σας!

Για να έχετε πρόσβαση στο Φύλλο Εργασίας, πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

17ο Πείραμα: «Το αόρατο ποτήρι – Διάθλαση φωτός» – Flipbook

gscs-fΤο flipbook του 17ου πειράματος

«Το αόρατο ποτήρι – Διάθλαση φωτός»

είναι στη διάθεσή σας!

Για να το προβάλετε πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

 

17ο Πείραμα: «Το αόρατο ποτήρι – Διάθλαση φωτός» – βίντεο

Το βίντεο του 17ου πειράματος

«Το αόρατο ποτήρι – Διάθλαση φωτός» 

είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας στο youTube

https://youtu.be/RFh6qqhJS2I

For English, click here

For French click ici

 

18ο Πείραμα: «Παρασκευή οικολογικού καθαριστικού στο εργαστήριο» – Φύλλο Εργασίας

 Μετά την πραγματοποίηση του 18ου πειράματος

«Παρασκευή οικολογικού καθαριστικού στο εργαστήριο»,

το Φύλλο Εργασίας είναι στη διάθεσή σας!

Για να έχετε πρόσβαση στο Φύλλο Εργασίας, πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

18ο Πείραμα: «Παρασκευή οικολογικού καθαριστικού στο εργαστήριο» – Flipbook

gscs-fΤο flipbook του 18ου πειράματος

«Παρασκευή οικολογικού καθαριστικού στο εργαστήριο»

είναι στη διάθεσή σας!

Για να το προβάλετε πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

 

18ο Πείραμα: «Παρασκευή οικολογικού καθαριστικού στο εργαστήριο» – βίντεο

Το βίντεο του 18ου πειράματος

«Παρασκευή οικολογικού καθαριστικού στο εργαστήριο» 

είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας στο youTube

https://youtu.be/rqmR5uBSDak

For English, click here

For French click ici

 

13ο Πείραμα: «Παρασκευή λαχανικών σε άλμη (τουρσί) – Συντήρηση τροφίμων» – Φύλλο Εργασίας

 Μετά την πραγματοποίηση του 13ου πειράματος

«Παρασκευή λαχανικών σε άλμη (τουρσί) – Συντήρηση τροφίμων«,

το Φύλλο Εργασίας είναι στη διάθεσή σας!

Για να έχετε πρόσβαση στο Φύλλο Εργασίας, πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

13ο Πείραμα: «Παρασκευή λαχανικών σε άλμη (τουρσί) – Συντήρηση τροφίμων» – Flipbook

gscs-fΤο flipbook του 13ου πειράματος

«Παρασκευή λαχανικών σε άλμη (τουρσί) – Συντήρηση τροφίμων»

είναι στη διάθεσή σας!

Για να το προβάλετε πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

 

13ο Πείραμα: «Παρασκευή λαχανικών σε άλμη (τουρσί) – Συτήρηση τροφίμων» – βίντεο

Το βίντεο του 13ου πειράματος

«Παρασκευή λαχανικών σε άλμη (τουρσί) – Συντήρηση τροφίμων» 

είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας στο youTube

https://youtu.be/2MKN5oeUIgc

For English, click here

For French click ici

 

12ο Πείραμα: «Αρχιμήδης: Ανάκλαση – Η Ολυμπιακή Φλόγα» – Φύλλο Εργασίας

 Μετά την πραγματοποίηση του 12ου πειράματος

«Αρχιμήδης: Ανάκλαση – Η Ολυμπιακή Φλόγα«,

το Φύλλο Εργασίας είναι στη διάθεσή σας!

Για να έχετε πρόσβαση στο Φύλλο Εργασίας, πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

12ο Πείραμα: «Αρχιμήδης: Ανάκλαση – Η Ολυμπιακή Φλόγα» – Flipbook

gscs-fΤο flipbook του 12ου πειράματος

«Αρχιμήδης: Ανάκλαση – Η Ολυμπιακή Φλόγα«

είναι στη διάθεσή σας!

Για να το προβάλετε πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

 

12ο Πείραμα: «Αρχιμήδης: Ανάκλαση – Η Ολυμπιακή Φλόγα» – βίντεο

Το βίντεο του 12ου πειράματος

«Αρχιμήδης: Ανάκλαση – Η Ολυμπιακή Φλόγα» 

είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας στο youTube

https://youtu.be/1pAAu0rn_s4

For English, click here

For French click ici

 

19ο Πείραμα: «Υπέρκορο διάλυμα – Θερμός πάγος» – Φύλλο Εργασίας

 Μετά την πραγματοποίηση του 19ου πειράματος

«Υπέρκορο διάλυμα – θερμός πάγος«,

το Φύλλο Εργασίας είναι στη διάθεσή σας!

Για να έχετε πρόσβαση στο Φύλλο Εργασίας, πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

19ο Πείραμα: «Υπέρκορο διάλυμα – Θερμός πάγος» – Flipbook

gscs-fΤο flipbook του 19ου πειράματος

«Υπέρκορο διάλυμα – Θερμός πάγος«

είναι στη διάθεσή σας!

Για να το προβάλετε πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

 

19ο Πείραμα: «Υπέρκορο διάλυμα – Θερμός πάγος» – βίντεο

Το βίντεο του 19ου πειράματος

«Υπέρκορο διάλυμα – Θερμός πάγος» 

είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας στο youTube

https://youtu.be/rxsnDXMm3BA

For English, click here

For French click ici

 

2nd Short Term Mobility: Greece to Lithuania

The flipbook of the mobility is at your disposal.

For its presentation, click here

 

20ό Πείραμα: «Η μέτρηση του Θαλή» – Φύλλο Εργασίας

 Μετά την πραγματοποίηση του 20ού πειράματος

«Η μέτρηση του Θαλή«,

το Φύλλο Εργασίας είναι στη διάθεσή σας!

Για να έχετε πρόσβαση στο Φύλλο Εργασίας, πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

20ό Πείραμα: «Η μέτρηση του Θαλή» – Flipbook

gscs-fΤο flipbook του 20ού πειράματος

«Η μέτρηση του Θαλή«

είναι στη διάθεσή σας!

Για να το προβάλετε πατήστε εδώ

For English, click here

For French click ici

 

 

20ό Πείραμα: «Η μέτρηση του Θαλή» – βίντεο

Το βίντεο του 20ού πειράματος

«Η μέτρηση του Θαλή» 

είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας στο youTube

https://youtu.be/xLPHLB6ZwOQ

For English, click here

For French click ici

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων