Δείτε εδώ το πρόγραμμα των εξετάσεων της Β΄ περιόδου.