Υπεύθυνοι οι εκπαιδευτικοί: π.Ιωάννης Σκούπας και κ. Λυτσιούλης Βαγγέλης.