Σε αυτές τις σελίδες θα αναρτώνται οι προσφορές των τουριστικών γραφείων για τις εκδρομές μας σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/10-11-2011(ΦΕΚ2769/2-12-2011).

Προσφορές σχολικού έτους 2016-17

Προσφορές σχολικού έτους 2015-16

Προσφορές σχολικού έτους 2014-15

Προσφορές σχολικού έτους 2013-14

Προσφορές σχολικού έτους 2012-13