Εισαγωγή υποψηφίων ειδικών περιπτώσεων

7 Ιανουάριος 2012

05-01-12 Εισαγωγή υποψηφίων ειδικών περιπτώσεων με βάση τη γενική σειρά σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α΄)

Για τα Αποτελέσματα πατήστε εδώ.

Πρώτη ανάρτηση στον ιστότοπο του ΥΠΔΒΜΘ

Σε συνέχεια σχετικής νομοθετικής ρύθμισης που ψηφίστηκε στη Βουλή, κατ’ εξαίρεση και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, οι επιτυχόντες των ειδικών περιπτώσεων πουτελικά δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στις ειδικές κατηγορίες, αφού διαγράφηκαν από τα Τμήματα ή Σχολές αρχικής εισαγωγής, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, εισάγονται με τη γενική σειρά στη Σχολή ή το Τμήμα της επόμενης προτίμησής τους βάσει του μηχανογραφικό τους δελτίου. Προϋπόθεση εισαγωγής είναι να έχουν συγκεντρώσει σύνολο μορίων ίσο ή μεγαλύτερο με αυτό του τελευταίου εισαχθέντα στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα, με τη γενική σειρά. Επιπλέον, οι διαγραφέντεςδιατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις από το τρέχον έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται από σήμερα, 05/01/2012, τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας (www.minedu.gov.gr), πληκτρολογώντας τον τετραψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο).

Οι επιτυχόντες στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να προσέλθουν για εγγραφή αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο  από την Τρίτη 10/01/2012 μέχρι και την Παρασκευή 13/01/2012 και να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

-Αίτηση για εγγραφή

-Τίτλο απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών

-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα

-Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

-Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ – ΟΜΑΔΑ Β΄ (90% και 10%) υποβάλλουν και νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης

Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των οικείων σχολών. Επισημαίνεται, ιδιαίτερα, ότι όλοι οι επιτυχόντες πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη εγγραφή τους μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Όσοι δεν θα εγγραφούν στο οριζόμενο χρονικό διάστημα, χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής τους.

Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων ΕΠΑΛ

7 Ιανουάριος 2012

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΥΠΔΒΜΘ οδηγίες για τη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων της Α’ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου.

Προκήρυξη Διαγωνισμού Πυροσβεστικής 2011

13 Δεκέμβριος 2011

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα επτακοσίων είκοσι πέντε (725) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων.

Για να δείτε την προκήρυξη κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη κάντε κλικ εδώ.

ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρμες Ηλεκτρονικής Μάθησης

4 Νοεμβρίου 2011

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (http://eellak.gr/ ), στο πλαίσιο της δράσης της «Ημέρες Συνεργασίας: ΕΛ/ΛΑΚ & Επιχειρηματικότητα» και σε συνέχεια του εργαστηρίου με θέμα «ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρμες Ηλεκτρονικής Μάθησης» διοργανώσε την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ.Κωνσταντίνου 48)  στις 17.30, στο Μικρό Αμφιθέατρο ανοιχτή εκδήλωση με το ίδιο θέμα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα είναι:

17:30  Χαιρετισμός (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

17:35 Παρουσιάσεις

– Χριστόφορος Παππάς (www.vtrip.net – http://www.efrontlearning.net/open-source) – «eFront: The business model behind an open source LMS”
– Κώστας Τσιμπάνης & Τηλέμαχος Ράπτης (GUnet – http://www.openeclass.org/ ) – «Open eClass – Ανοικτή Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης»
– Άννα Κρασσά (http://www.gacacademy.com – http://moodle.org/) – «GAC Corporate Academy: A case study»

18:30  Πάνελ Συζήτησης-Συμμετέχοντες:

Χριστόφορος Παππάς (www.vtrip.net – http://www.efrontlearning.net/open-source), Κώστας Τσιμπάνης & Τηλέμαχος Ράπτης (GUnet – http://www.openeclass.org/), Άννα Κρασσά (http://www.gacacademy.com – http://moodle.org/)

Συντονιστής:Σπύρος Μπόλης (ΕΕΛ/ΛΑΚ, GUNET)

Λόγω περιορισμένων θέσεων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν τη συμμετοχή
τους στη σχετική φόρμα: go.eellak.gr/imeres

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από το live.ellak.gr

Όλες οι παρουσιάσεις για τις εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα και οι παρουσιάσεις από το
τελευταίο εργαστήριο καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τη δράση υπάρχουν διαθέσιμες στο:
http://ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=ellak:imeres_sinergasias

Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερώνονται σχετικά με τη δράση «Ημέρες Συνεργασίας:
ΕΕΛ/ΛΑΚ και Επιχειρηματικότητα» μπορούν να γραφτούν στην λίστα:
http://lists.ellak.gr/listinfo/imeres-sinergasias

Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών και Οδηγοί για τον Εκπαιδευτικό

15 Οκτώβριος 2011

Αναρτημένο στο ιστολόγιο Εκπαιδευτική Τεχνολογία & Πληροφορικής.

Στη σελίδα του Ψηφιακού Σχολείου (http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php), αναρτήθηκαν πρόσφατα τα νέα πιλοτικά προγράμματα σπουδών για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο.

Κατά το σχολικό έτος 2011-12, θα εφαρμοστούν πιλοτικά σε 188 πιλοτικές σχολικές μονάδες (21 νηπιαγωγεία, 99 δημοτικά, 68 γυμνάσια). Κατά την πιλοτική εφαρμογή, τα  Νέα Προγράμματα Σπουδών  θα ανατροφοδοτούνται από την εκπαιδευτική πράξη ώστε να  εμπλουτισθούν και να βελτιωθούν όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Για το επιστημονικό πεδίο της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών είναι διαθέσιμα τα παρακάτω νέα πιλοτικά προγράμματα σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό:

Επίσης, στην ίδια σελίδα μπορείτε να βρείτε και τους αντίστοιχους οδηγούς για τον εκπαιδευτικό.

Οι Οδηγοί για τους εκπαιδευτικούς περιέχουν διδακτικές-παιδαγωγικές προσεγγίσεις και πρακτικές υλοποίησης των νέων Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) στη σχολική πραγματικότητα. Οι Οδηγοί θα  εκπονηθούν για  όλα τα νέα ΠΣ και θα συμπληρώνονται/βελτιώνονται, όπου είναι αναγκαίο-μέσω της ανατροφοδότησης από τη σχολική πράξη.

Για το επιστημονικό πεδίο της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών είναι διαθέσιμοι οι παρακάτω οδηγοί:

Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε και την αντίστοιχη παρουσίαση (εδώ) για τα προγράμματα σπουδών του  επιστημονικού πεδίου της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών, στο πλαίσιο της ημερίδας με «Το νέο Σχολικό Πρόγραμμα Σπουδών και η πιλοτική εφαρμογή του».

Καλή σχολική χρονιά

29 Σεπτέμβριος 2011

Ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά στον ψηφιακό σχολείο του 2011-12, χωρίς βιβλία.

Επιτυχόντες Πανελληνίων 2011

29 Αύγουστος 2011

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεων 2011.

Για να δείτε με τους κωδικούς σας που περάσατε, κάντε κλικ εδώ.

Για τους Επιτυχόντες του νομού Ηρακλείου.

Πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές μας.

Αποτελέσματα Αειφόρου σχολείου

11 Ιούλιος 2011

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου«. Το σχολείο μας βγήκε δεύτερο στην κατηγορία Γυμνασίων-Λυκείων.

Συγχαρητήρια σε όσους συνέβαλλαν στην όλη διαδικασία.

28-6-2011

Βραβείο Αειφόρου Σχολείου

Σας ενημερώνουμε ότι η κατάταξη των σχολείων που συμμετείχαν και διακρίθηκαν στον 1ο πανελλήνιο διαγωνισμό «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» είναι η παρακάτω.

Α. Κατηγορία Γυμνασίων Λυκείων

Α/Α Σχολείο
1η θέση 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
2η 2ο  ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΚΡΗΤΗΣ
3η 1ο ΣΕΚ Βόλου
4η ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ  Αττικής
5η ΡΑΛΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
6η ΕΠΑΛ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ Πρέβεζας
7η 11o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
8η 4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
9η ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΔΡΑΣ
10η ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ειδική διάκριση Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων»

Προκήρυξη σχολών αστυφυλάκων

2 Ιούλιος 2011

Αναρτήθηκε η προκήρυξη για τις σχολές αξιωματικών και αστυφυλάκων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Για περισσότερες πληροφορίες, την εγκύκλιο και το υπόδειγμα της αίτησης κάντε κλικ ΕΔΩ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

«Οι υποψήφιοι, υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την 15-07-2011

Καλό καλοκαίρι…

2 Ιούλιος 2011

Η σχολική χρονιά 2010-2011 τελείωσε.

Οι εξετάσεις τελείωσαν.

Οι βαθμολογίες βγήκαν.

Οι δηλώσεις μηχανογραφικών γίνανε.

Αναμένουμε τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στις σχολές ΑΕΙ, ΤΕΙ, Στατιωτικές κ.α.

Ε λοιπόν ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων