Ενημερωτική Επιστολή για Ξένη Γλώσσα στο Γυμνάσιο

0

Συγγραφέας: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ | Κατηγορία Ανακοινώσεις | , στις 05-05-2017

Ενημερωτική επιστολή για την επιλογή της  Β΄ Ξένης Γλώσσας των μαθητών της ΣΤ΄,  για την Α΄ Γυμνασίου

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 53476/ΓΔ4/28-03-2017 (Φ.Ε.Κ. τ. Β΄ 1171/04-04-2017),οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών που έχουν λόγους να αλλάξουν στην Α΄ Γυμνασίου την επιλογή δεύτερης ξένης Γλώσσας που θα διδαχθούν, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν σχετική αιτιολογημένη γραπτή αίτηση έως τις αρχές Ιουνίου στη Διεύθυνση του Δημοτικού από το οποίο αποφοιτούν οι μαθητές/τριες. Η αίτηση θα επισυναφθεί στα δικαιολογητικά εγγραφής των μαθητών και θα αποσταλεί στο Γυμνάσιο.

Εκ της Δ/νσης

Αφήστε μια απάντηση