Ωρολόγιο Πρόγραμμα

2016-2017

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
08:00 – 08:10 10΄                   Υποδοχή μαθητών
08:10 – 09:40 90΄ 1η διδακτική περίοδος(1η & 2η ώρα)
09:40 – 10:00 20΄                             διάλειμμα
10:00 – 11:30 90΄ 2η διδακτική περίοδος(3η & 4η ώρα)
11:30 – 11:45 15΄                             διάλειμμα
11:45 – 12:25 40΄ 5η διδακτική ώρα
12:25 – 12:35 10΄                            διάλειμμα
12:35 – 13:15 40΄ 6η διδακτική ώρα                                              ΛΗΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
13:15 – 13:20 Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου προγρ/τος στο χώρο σίτισης
13:20 – 14:00 40΄ 1η ώρα Ολοήμερου προγρ/τος-Σίτιση
14:00 – 14:15 15΄                           διάλειμμα
14:15 – 15:00 45’ 2η ώρα Ολοήμερου προγρ/τος                              Μελέτη-Προετοιμασία
15:00 – 15:15 15΄                          διάλειμμα
15:15 – 16:00 45΄ 3η ώρα  Ολοήμερου προγρ/τος                    Επιλογή διδακτικού αντικειμένου                            ΛΗΞΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Σχολιάστε