Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Π.Δ.79 /1-8-2017)

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
07:00 – 07:15 15΄ Υποδοχή μαθητών Πρωινής Ζώνης
07:15 – 08:00 45′ Προαιρετική Πρωινή Ζώνη
08:00 – 08:15 15΄   Υποδοχή μαθητών Υποχρεωτικού Προγρ/τος
08:15 – 09:40 85΄ 1η διδακτική περίοδος(1η ώρα 45λ. & 2η ώρα 40λ.)
09:40 – 10:00 20΄                             διάλειμμα
10:00 – 11:30 90΄ 2η διδακτική περίοδος(3η & 4η ώρα)
11:30 – 11:45 15΄                             διάλειμμα
11:45 – 12:25 40΄ 5η διδακτική ώρα
12:25 – 12:35 10΄                            διάλειμμα
12:35 – 13:15 40΄ 6η διδακτική ώρα                                              ΛΗΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
13:15 – 13:20 Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου προγρ/τος στο χώρο Σίτισης
13:20 – 14:00 40΄ 1η ώρα Ολοήμερου προγρ/τος-Σίτιση-Χαλάρωση
14:00 – 14:15 15΄                           διάλειμμα
14:15 – 15:00 45’ 2η ώρα Ολοήμερου προγρ/τος                              Μελέτη-Προετοιμασία
15:00 – 15:15 15΄                          διάλειμμα
15:15 – 16:00 45΄ 3η ώρα  Ολοήμερου προγρ/τος                    Επιλογή διδακτικού αντικειμένου                            ΛΗΞΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Αφήστε μια απάντηση