Φωτογραφίες

Το παλαιό ιστορικό κτίριο

Το νέο κτίριο

Ισόγειο παλαιού κτιρίου(διάδρομος)

η Βιβλιοθήκη

η Βιβλιοθήκη

Σχολιάστε