Διατελέσαντες Διευθυντές

2014-σήμερα Γαλάνη Σπυριδούλα
2011-2014 Παρίσης Σπυρίδων
2010-2011 Νικολόπουλος Αργύριος
2007-2011   Λουκόπουλος Αθανάσιος
2002-2007    Νταβαρίνος Κωνσταντίνος
 2002  Μερτής Αντώνιος
    1997-2002    Λουκόπουλος Αθανάσιος
1992-1997 Κατσίκας Γεώργιος
1987-1992 Ανδριόπουλος Ανδρέας
1985-1987 Σπανού- Κωστοπούλου Μαρία
1983-1985 Αγγελοπούλου -Ταβλά Παναγιώτα
                                        ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
  Καραμάνος Αριστείδης
  Μουρίκη – Γκόφα  Ευαγγελία
  Αργυριάδου -Σουφλή Αγγελική
  Τσιγκρής Κωνσταντίνος
  Ηλιόπουλος Ιωάννης

Σχολιάστε