Τάξεις – Τμήματα – Mαθητές

2017-18

ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
A1  19 A2  20
B1  10 B2  16
Γ1 19 Γ2  17
Δ1  15 Δ2  12
Ε1 17 Ε2  16
ΣΤ1  19 ΣΤ2 17

 

Σχολιάστε