Τάξεις – Τμήματα

2016-17

ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
A1 10 A2 16
B1 18 B2 17
Γ1 14 Γ2 13
Δ1 12 Δ2 21
Ε1 19 Ε2 17
ΣΤ1 15 ΣΤ2 14

 

Σχολιάστε