Κατανομή του Χρόνου ανά Διδακτικό Αντικείμενο

Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα 6/θεσια και άνω δημοτικά σχολεία στον Ενιαίο τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (Π.Δ.79/2017)

        ΤΑΞΕΙΣ    
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 2 1 1
2. ΓΛΩΣΣΑ 9 9 8 8 7 7
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 5 4 4 4 4
4. ΙΣΤΟΡΙΑ 2 2 2 2
5. ΜΕΛΕΤΗ του ΠΕΡΙΒΑΛ. 4 4 2 2
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 2 2
7. ΦΥΣΙΚΑ 3 3
8. ΚΟΙΝ.& ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ 1 1
9. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

-Εικαστικά

-Μουσική

-Θεατρική Αγωγή

(4)

2

1

1

(4)

2

1

1

(3)

1

1

1

(3)

1

1

1

(2)

1

1

(2)

1

1

10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 3 3 3 3 2 2
11. ΑΓΓΛΙΚΑ 1 1 3 3 3 3
12. EYEΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 3 3 2 2
13. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 2
14. Τ.Π.Ε. 1 1 1 1 1 1
  ΣΥΝΟΛΟ 30 30 30 30 30 30

 

Αφήστε μια απάντηση