Ημέρες-Ώρες Επικοινωνίας με γονείς

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΩΡΑ
Α1
Α2
Β1
Β2
Γ1
Γ2
Δ1
Δ2
Ε1
Ε2
ΣΤ1
ΣΤ2
      ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ
ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ
ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΤΠΕ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ

 

 

Σχολιάστε