ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Σ, σ

Με αφορμή το σώμα με το οποίο ασχοληθήκαμε μάθαμε και το γράμμα Σ ,σ . Βρήκαμε λέξεις από Σ ,σ τις ζωγραφίσαμε και φτιάξαμε ένα καινούριο βιβλίο. Ξεφυλλίστε το