21ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας

Ένα blog για το σχολείο μας

ΓΕΡΑ ΔΟΝΤΙΑ-ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ

Φεβ 20137

Η Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανάπτυξης

Ανθρώπινου ∆υναµικού του ΕΣΠΑ και σε συνεργασία µε  το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων υλοποιεί ένα
Πρόγραµµα Προληπτικής Οδοντιατρικής, για µαθητές/τριες Β’ τάξης δηµοτικού σε 800 ολοήµερα
δηµοτικά σχολεία και σε 150 δηµοτικά σχολεία δυσπρόσιτων περιοχών. Ο σκοπός του προγράµµατος
αυτού είναι η πρόληψη και προαγωγή της στοµατικής υγείας των µαθητών/τριών µέσα από την
ενεργητική µάθηση.
Στο πλαίσιο του προγράµµατος έγινε στους µαθητές/τριες µια απλή εξέταση µε εργαλεία
µίας χρήσης και αυστηρούς κανόνες υγιεινής, σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα, για να προσδιοριστεί η
υγεία των δοντιών και των ούλων και στη συνέχεια να γίνει φθορίωση.  Κάθε παιδί έλαβε µια
ενηµερωτική επιστολή σχετικά µε τα ευρήµατα της εξέτασης. Όλες οι διαδικασίες έγιναν στην τάξη
από εξειδικευµένους οδοντίατρους. Επίσης   ευαισθητοποιήθηκαν τα παιδιά, µέσα από βιωµατικές διαδικασίες για τη σηµασία της στοµατικής υγιεινής και της φροντίδας του στόµατος  τους.

Αφήστε μια απάντηση

This is an example of a WordPress page, you could edit this to put information about yourself or your site so readers know where you are coming from. You can create as many pages like this one or sub-pages as you like and manage all of your content inside of WordPress.Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων