Στη Μπεναλμαντένα της Ισπανίας με το Erasmus+

iky-erasmus

Στη Μπεναλμαντένα της Ισπανίας βρίσκονται από χθες τρεις δασκάλες του σχολείου μας. Η Κωνσταντίνα και η Πετρούλα, δασκάλες της Β΄τάξης και η Μαρία, δασκάλα Αγγλικών, θα παρακολουθήσουν σεμιναριακά μαθήματα μιας εβδομάδας (12/11-18/11) στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+. Το σχολείο μας είναι δικαιούχος επιχορήγησης από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού (ΙΚΥ) για το Σχέδιο με τίτλο «Η εκπαίδευση των νεοεισερχόμενων προσφύγων με τη χρήση των ΤΠΕ και η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 / Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων. Η διάρκεια του σχεδίου διαρκεί από 01/09/2017 έως και 31/08/2018 και περιλαμβάνει μια κινητικότητα τριών εκπαιδευτικών στην Ισπανία και μία κινητικότητα τριών εκπαιδευτικών στη Φινλανδία. Φορέας επιμόρφωσης είναι ο εκπαιδευτικός οργανισμός EUNEOS και τίτλος του σεμιναρίου «How to make your school more international – a practice-based approach».

Ανάμεσα στους κύριους στόχους του σεμιναρίου είναι η ανάπτυξη σχεδίου σχολικής πολιτικής για τη διεθνοποίηση, η  συμμετοχή σε παγκόσμια (εικονικά) έργα, η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε διεθνή προγράμματα και η  ανάπτυξη της ευρωπαϊκής και διεθνούς διάστασης στο πρόγραμμα σπουδών.