Στο Ελσίνκι της Φινλανδίας με το Erasmus+

Το σχολικό έτος 2017-2018 το σχολείο μας συμμετέχει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ1, Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης, με θέμα «Η εκπαίδευση των νεοεισερχόμενων προσφύγων με τη χρήση ΤΠΕ και η διεθνοποίηση του σχολείου». Στα πλαίσια του προγράμματος τρεις εκπαιδευτικοί του σχολείου μας συμμετείχαν σε κύκλο μαθημάτων στο Ελσίνκι της Φινλανδίας από τις 13 ως τις 19 Μαΐου με θέμα: «Migrants’ course: Let’s use ICT in teaching & learning of Newly-Arrived Migrants».

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στη χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές από διάφορες πληθυσμιακές ομάδες που δε γνωρίζουν τη γλώσσα υποδοχής. Συμμετείχαν σε εργαστήρια παραγωγής ψηφιακού υλικού, εκμάθησης νέας μεθοδολογίας για διδασκαλία σε πρόσφυγες και ενημερώθηκαν για το φιλανδικό εκπαιδευτικό μοντέλο. Εκπαιδεύτηκαν σε νέες ψηφιακές εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξη μαθητών που δε γνωρίζουν ελληνικά, στο μαθητικό δυναμικό του σχολείου. Επισκέφτηκαν τους χώρους εκμάθησης, διδασκαλίας και πρακτικής των νεοεισερχόμενων προσφύγων και συνομίλησαν με τους ίδιους και τους δασκάλους τους. Επιστρέφοντας οργανώνουν προσεχώς εργαστήριο διάχυσης των νέων πρακτικών σε εκπαιδευτικούς των σχολείων της Αθήνας.