Το προσωπικό μας

Για την σχολική χρονιά 2017- 2018 η σύσταση του  Συλλόγου διδασκόντων είναι η εξής :

 Τμήμα αποχώρησης 13:00μμ κ. Κούπα Άννα
 Τμήμα αποχώρησης 16:00μμ κ. Ποντίκη Ηρώ και κ. Κατσιφαρέα Πέρσα
Προϊσταμένη κ. Ποντίκη Ηρώ