Το προσωπικό μας

Για την σχολική χρονιά 2016- 2017 η σύσταση του  Συλλόγου διδασκόντων είναι η εξής :

 Τμήμα αποχώρησης 13:00μμ κ. Κούπα Άννα
 Τμήμα αποχώρησης 16:00μμ κ. Ποντίκη Ηρώ κ. Μπουρίκα Μαρία
Προϊσταμένη κ. Ποντίκη Ηρώ