Οι Εκπαιδευτικοι

Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στο σχολείο μας είναι :

η Μάνια Δανιηλίδου και Bαϊούλα Σταυράκη στο πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα
η Νίκη Αεράκη στο απογευματινό προαιρετικό πρόγραμμα και
η Αθηνά Ντζιαβίδα στο τμήμα ένταξης.

 

Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου : η Μάνια Δανιηλίδου.

Για όποια πληροφορία  χρειαστείτε, είμαστε στη διάθεσή σας