ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18

   Για την ενημέρωσή σας , ως προς τη διαδικασία εγγραφής των μαθητών, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα άρθρα 7, §1 των Π.Δ. 200/98 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2α, του άρθρου 35, του νόμου 4386 (ΦΕΚ 83/2016), οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2017-18, θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 19 Μαΐου 2017.

Το ωράριο των εγγραφών, στα συστεγαζόμενα 1ο και 2ο Νηπιαγωγεία Μαρκοπούλου θα είναι :
Από Τρίτη 2 Μαΐου 2017 έως και Παρασκευή 19 Μαΐου 2017,   στις 13.00μμ-13.45μ.μ.
Το νηπιαγωγείο θα παραμείνει κλειστό και δε θα πραγματοποιηθούν εγγραφές, την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017, λόγω γενικής συνέλευσης και εκλογών του συλλόγου των εκπαιδευτικών.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο των εγγραφών, σχολ.έτους 2017-18, πατώντας εδώ.

Τα δικαιολογητικά  των εγγραφών είναι :
1.    Αίτηση εγγραφής
2. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας, το οποίο θα αναζητηθεί από το Νηπιαγωγείο, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Μyschool του ΥΠΠΕΘ. Για να γίνει η αναζήτηση θα συμπληρώσετε υπεύθυνη δήλωση με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 1. επώνυμο μαθητή 2. όνομα μαθητή 3. όνομα πατέρα 4. όνομα μητέρας 5. ημερομηνία γέννησης.
3. Φωτοτυπία του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
4. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)  
5. Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα, στην οποία βεβαιώνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.

εγγραφές

Πατήστε το σύνδεσμο, που ακολουθεί, για να ενημερωθείτε για τα νέα OΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ και ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Για οποιαδήποτε πληροφορία, είμαστε στη διάθεσή σας.