ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

Εξεταστέα ύλη

 «Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019»

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 

 

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΛ 2018

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ 2018

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΦΑ ΓΕΛ 2018 ΜΕ ΑΔΑ

Εξεταστέα ύλη για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα του έτους 2018

 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

Προθεσμία για στρατιωτικές σχολές 2017

Ενημέρωση Υποψηφίων για Στρατιωτικές Σχολές (2017-2018)

Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2016-17 και των αποφοίτων -υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2017 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.

 

Εγκύκλιος Πιστοποίησης ΚΕ.Π.Α.

 

Νέα κατανομή σχολών – Βάσεις 2016

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016-17

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 (Πρόγραμμα κ.λ.π)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2016 ΓΙΑ ΠΑΛΙΟ

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΑ 2016- ΠΑΛΙΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1-ΜΑΘΗΤΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 – ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

 

Απόφαση Πρόσβασης. Νέο Λύκειο 2015

Εγκύκλιος νέου συστήματος. Ενημέρωση μαθητών σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα

Ένταξη σχολών στα νέα επιστημονικά πεδία

 

Πληροφορίες για τις σχολές (βάσεις 2015 και αντικείμενο σπουδών κάθε σχολής) θα βρείτε κάνοντας κλικ στους επόμενους συνδέσμους:

 1o_ep_plhr_2015
2o_ep_plhr_2015
3o_ep_plhr_2015
4o_ep_plhr_2015
5o_ep_plhr_2015

 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 – 2015

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ 2015

 

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας μπορείτε να βρείτε τα Έντυπα των Εξετάσεων, εδώ.

Πληροφορίες σχετικά με τα επιστημονικά πεδία, τις σχολές κ.λ.π. μπορείτε να δείτε στους παρακάτω συνδέσμους. Το υλικό αυτό δόθηκε από το ΚΕΣΥΠ Καλλιθέας.

 

YPOMNHMA

1o_ep_plhr_2014

1o_ep_sept_2014

2o_ep_plhr_2014

2o_ep_sept_2014

3o_ep_plhr_2014

3o_ep_sept_2014

4o_ep_plhr_2014

4o_ep_sept_2014

5o_ep_plhr_2014

5o_ep_sept_2014

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Υποβολή αίτησης – δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

***********************************************************************************

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

26-02-13: Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2013  –     Γενικότερος Προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

1.  Δελτίο Τύπου

 

2. Εγκύκλιος Υποβολής Αίτησης – Δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδα Β’) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο έτους 2013

 

 

 3. ΕΝΤΥΠΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 

 

Προγραμματισμός Πανελληνίων Εξετάσεων 2012

Προκειμένου να δείτε το Δελτίο Τύπου του ΥΠΔΜΘ με όλες τις σχετικές πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

 

 

Αναζήτηση επιτυχόντων 2011

 

ΥΠΟΒΟΛΗ Μηχανογραφικού Δελτίου 2010-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010-2011 για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση: εδώ

 

 

 

♦Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών
και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές
μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις
έτους 2011, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

 

•ΕΝΤΥΠΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 

 

 

 

♣ΔΙΔΑΚΤΕΑ – ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Διδακτέα – Εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄Λυκείου (2010-2011)

 

 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΟΔΗΓΟΣ για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, τους συντελεστές, τις βαθμολογίες, τη σημασία του γραπτού βαθμού, τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής, τον τρόπο υπολογισμού των μορίων, τα Επιστημονικά Πεδία και τον τρόπο επιλογής των εισαγομένων.

Ι. Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας – Συντελεστές

Η εισαγωγή στις σχολές και στα τμήματα, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα, γίνεται με βάση τα μόρια που προκύπτουν από το άθροισμα των γινομένων του γενικού βαθμού πρόσβασης και των βαθμών πρόσβασης των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας όπως αυτοί αναγράφονται στη σχετική ΒΕΒΑΙΩΣΗ, καθώς και του βαθμού του τυχόν απαιτούμενου ειδικού μαθήματος με τους αντίστοιχους συντελεστές. Αν προβλέπεται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο μέσος όρος των βαθμών που σημείωσε ο υποψήφιος στα δύο ειδικά μαθήματα. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, για να είναι κάποιος υποψήφιος σχολής ή τμήματος για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει εξεταστεί στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα και να έχει επιτύχει σ΄ αυτό βαθμό τουλάχιστον ίσο με τη βάση, δηλαδή τουλάχιστον δέκα (10) στην κλίμακα 1-20. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να έχει επιτύχει χωριστά στο καθένα από τα μαθήματα αυτά το παραπάνω ελάχιστο όριο βαθμολογίας και βαθμός ειδικού μαθήματος για τον υπολογισμό των μορίων είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο αυτών ειδικών μαθημάτων.

Ειδικότερα, οι συντελεστές είναι: * x8 για τον γενικό βαθμό πρόσβασης, * x1,3 για το πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας ή 0,9 στην περίπτωση αντικατάστασής του από μάθημα Γενικής Παιδείας σύμφωνα με τα παρακάτω, * x0,7 για το δεύτερο μάθημα αυξημένης βαρύτητας ή 0,4 στην περίπτωση αντικατάστασής του από μάθημα Γενικής Παιδείας σύμφωνα με τα παρακάτω.

Οι συντελεστές βαρύτητας για τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες ανάλογα με το τμήμα είναι:

* x2 για τα τμήματα και τις κατευθύνσεις ξένων φιλολογιών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής), της ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και της ειδίκευσης Μετάφρασης ή Διερμηνείας του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου,

* x2 για τα τμήματα για τα οποία απαιτούνται τα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο ή Αρμονία και Ελεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων,

* x1 για τα λοιπά τμήματα για τα οποία απαιτείται ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, όπως αυτά των ΜΜΕ, Ναυτιλιακών Σπουδών, Διεθνών Σπουδών κ.λπ., ή Ελεύθερο Σχέδιο, όπως το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης,

* x2 για τα ΤΕΦΑΑ.

 

ΙΙ. Μαθήματα αυξημένης βαρύτητας κατά Επιστημονικό Πεδίο:

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Αρχαία Ελληνικά (υποχρεωτικό μάθημα Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

Ιστορία (υποχρεωτικό μάθημα Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Μαθηματικά (υποχρεωτικό μάθημα Θετικής Κατεύθυνσης και των δύο κύκλων της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

Φυσική (υποχρεωτικό μάθημα Θετικής Κατεύθυνσης και των δύο κύκλων της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Βιολογία (υποχρεωτικό μάθημα Θετικής Κατεύθυνσης)

Χημεία (υποχρεωτικό μάθημα Θετικής Κατεύθυνσης)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Μαθηματικά (υποχρεωτικό μάθημα Θετικής Κατεύθυνσης και των δύο κύκλων της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

Φυσική (υποχρεωτικό μάθημα Θετικής Κατεύθυνσης και των δύο κύκλων της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (μάθημα επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις)

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (μάθημα Γενικής Παιδείας)

Αντικατάσταση μαθήματος αυξημένης βαρύτητας επιτρέπεται μόνο για όσους υποψηφίους προέρχονται από κατευθύνσεις διαφορετικές από αυτές των παραπάνω μαθημάτων.

ΙΙΙ. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Γ΄ Λυκείου που αντικαθιστούν τα παραπάνω μαθήματα αυξημένης βαρύτητας κατά Επιστημονικό Πεδίο αντίστοιχα είναι:

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Νεοελληνική Γλώσσα, Ιστορία  

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Νεοελληνική Γλώσσα

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Βιολογία, Νεοελληνική Γλώσσα  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Νεοελληνική Γλώσσα

Για το Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης δεν προβλέπεται αντικατάσταση των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας, γιατί το ένα είναι μάθημα επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις και το άλλο είναι μάθημα Γενικής Παιδείας. Οσοι υποψήφιοι έχουν δηλώσει ότι θα εξεταστούν σε εθνικό επίπεδο στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και δεν πάρουν μέρος στην εξέταση του μαθήματος αυτού, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκαν στο συγκεκριμένο μάθημα και πήραν γραπτό βαθμό μηδέν (0).

Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 13/09/2010

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=37&artId=4593983