ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

H διεύθυνση του σχολείου μας είναι: Κρίνων 26 Ζωγράφου, 15772 Αθήνα

Τηλ: 210-7797052,  210-7792646

Fax: 210-7797052

e-mail: mail@1gym-zograf.att.sch.gr

Αφήστε μια απάντηση