Άρθρα: Οκτώβριος, 2016

Στον  κατάλογο  βιβλίων  που  δημοσιεύεται  στη  σχολική  μας  ιστοσελίδα  έχουν  καταγραφεί  βιβλία  που  υπάρχουν  στη  σχολική  μας  βιβλιοθήκη  στις  αρχές  του  σχ. έτους  2016 – 2017  και  αφορούν  σε  τέσσερις  θεματικές  κατηγορίες. Η  πρώτη  περιλαμβάνει  βιβλία  εφηβικής  λογοτεχνίας. Η  δεύτερη  λεξικά  – εγκυκλοπαίδειες- γραμματικές. Η  τρίτη   ιστορία   –  μυθολογία – αρχαιολογία. Η  τέταρτη  περιοδικά  – […]