Άρθρα: Σεπτέμβριος, 2013

Σεπ 13
10

Ο αγιασμός  για το σχολικό έτος 20013-14 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11/ο9/13 στις 11.30π.μ. Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο στις 11:00π.μ.