Αρχεία για Οκτώβριος, 2013

Εργαστηριακή άσκηση 01

Οκτ 201317

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ – ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ Έννοιες και φυσικά μεγέθη Μέτρηση μήκους και μονάδες μέτρησης Στόχοι Να αποκτήσεις την ικανότητα να κάνεις απλές μετρήσεις μήκους και να υπολογίζεις αποστάσεις και διαστάσεις αντικειμένων. Να μετατρέπεις μονάδες. Να υπολογίζεις μέση τιμή. Η πλήρης εκφώνηση της εργαστηριακής άσκησης 1 στο παρακάτω συνημμένο αρχείο: Πειραματική άσκηση στις μετρήσεις μήκους

Σχολικοί περίπατοι και Εκπαιδευτικές Εκδρομές

Οκτ 201315

Οι Εκδρομές−Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας ρυθμίζονται από το παρακάτω ΦΕΚ fek-ekdromes.pdf

Κεδυ

Οκτ 201315

Κανονισμός επικοινωνίας δημοσίων υπηρεσιών και οδηγός καλής συμπεριφοράς   Οδηγός Καλής Συμπεριφοράς Δημοσίων Υπαλλήλων   Κώδικας Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (ΚΕΔΥ)

Χρήση κινητών τηλεφώνων

Οκτ 201315

Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων από μαθητές και εκπαιδευτικούς στο χώρο του σχολείου: 1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής […]

Ενημέρωση γονέων για τη φοίτηση μαθητή/τριας

Οκτ 201315

Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών τμήματος ή τάξης, αφού ενημερώσει το Διευθυντή του Γυμνασίου/Γενικού Λυκείου/ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη τριάντα (30) απουσίες για το Γυμνάσιο ή εικοσιτέσσερις (24) απουσίες για το Λύκειο, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον κηδεμόνα του μαθητή με ταχυδρομική επιστολή. Η επιστολή αυτή […]

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

Οκτ 201315

(Π.Δ. 485/83, Π.Δ. 60/06, Π.Δ. 50/08) Τα δικαιολογητικά των απουσιών των μαθητών προσκομίζονται στο σχολείο μόνο από το γονέα-κηδεμόνα του μαθητή μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την ημέρα επιστροφής του μαθητή στο σχολείο, και καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο του σχολείου. Ο κηδεμόνας μπορεί να υποβάλει δικαιολογητικά για απουσίες του μαθητή μίας ή δύο ημερών, λόγω […]

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Οκτ 201315

1.1. ΕΠΑΡΚΗΣ (Π.Δ. 485/83, Υ.Α. Γ2/2209/18-03-98, Π.Δ. 60/06, Π.Δ. 50/08) α. Αν το σύνολο των απουσιών, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50). β. Αν το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν – δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες. γ. Με ειδική […]

esafety label

Μουσική

Μουσική

Αρχείο

Kατηγορίες

shinystatTop
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων