•  

Το σχολείο μας

 

ΤΟ 1ο  ΕΠΑ.Λ  ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ :

- Τομέας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων , με ειδικότητα:

  • Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης

 

Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης

      

 

 

 

 

 

- Τομέας  Διοίκησης και Οικονομίας, με ειδικότητες:

  • Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
  • Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

Τομέας  Διοίκησης και Οικονομίας 

 

 

 

 

- Τομέας  Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, με ειδικότητα:

  • Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Τεχνικός Τεχνολογίας 1 Τεχνικός Τεχνολογίας 2

 

Διευθύντρια:

Βασιλική Ζαφείρη, Οδοντίατρος

Τηλέφωνο : 210 4857654
Φαξ :           210 4814457

E-mail: 1otee@sivitanidios.edu.gr

Υποδιευθυντές :

Βικέντιος Γραμματικόπουλος, Μαθηματικός

Τηλέφωνο : 210 4857673

Αθηνά Μποζίκη ,Πολιτικών Επιστημών

Τηλέφωνο : 210 4857656

Σχολιάστε