↑ Επιστροφή σε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εκτύπωσέ το Σελίδα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η Ειδικότητα Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών απευθύνεται  σε νέους & νέες με τεχνικό προσανατολισμό.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:

  • Χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέ­τρα προστασίας και υγιεινής.
  • Εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και οδηγιών λειτουργίας και ασφαλείας  των εργαλειομηχανών.
  • Εκτελεί, σύμφωνα με τα σχέδια, εργασίες κατεργα­σίας σε εργαλειομηχανές.
  • Επιλέγει τον απαραίτητο εξοπλισμό (όργανα, εργα­λεία, συσκευές, υλικά).
  • Καταγράφει και αναφέρει τα αποτελέσματα των επεμβάσεων του.
  • Κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά.
  • Παρακολουθεί και συντονίζει ομάδα.
  • Είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατά­σταση, τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη συντήρηση και -κατά περίπτωση- την επισκευή μηχανών παραγω­γής κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών.
  • Είναι ικανός να απασχοληθεί σε βιομηχανίες ή βιο­τεχνίες κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών, εμπορικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων ως τεχνίτης συντήρησης και σε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού

smart_school_logo

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/1epal-rethymn/%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%82/%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%83/%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%83-%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b5%cf%89/

Αφήστε μια απάντηση

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων