Εκπ/κοί (2011-2012- έως 2014-2015)

Οι εκπ/κοί του σχολείου μας το σχολικό έτος 2014-2015 είναι:
 1. Συκιώτου Δήμητρα                                   Δ/ντρια
 2. Μαθηνού Μπραϊνώ                                  Υπ/ντρια,Γ΄2
 3. Γκουντούμα Δήμητρα                               Α΄1
 4. Τριχιά Αποστολία                                      Α΄2
 5. Τσιτόγλου Μιρέλα                                     Β΄1
 6. Ιωάννου Μαγδαληνή                                Β΄2
 7. Τζαβέλλα Ευαγγελία                                 Γ΄1
 8. Καραπαναγιώτης Σπυρίδων                    Δ΄1
 9. Ελευθερίου Αικατερίνη                            Δ΄2
 10. Γεωργούλας Δημήτριος                            Δ΄3
 11. Γουδετσίδης Ιωάννης                               Ε΄1
 12. Ντελημιχάλη Σταυρούλα                         Ε΄2
 13. Σκορδά Κων/να                                         Στ΄1
 14. Σαμαρά Μαρία                                           Στ΄2
 15. Μανωλής Σπυρίδων                                  Τμήμα Ένταξης
 16. Στάμος Ιωάννης                                         Φ.Αγωγή
 17. Κατσιμπέρη Εριφύλη                                Φ.Αγωγή
 18. Παναγιωτέλη Βασιλική                             Αγγλικά
 19. Χρυσοπούλου Μακρίνα                            Αγγλικά
 20. Ζιάγκα Βασιλική                                         Γαλλικά
 21. Κολοβού Ευαγγελία                                   Γερμανικά
 22. Μπουντούρη Νικολέτα                             Πληροφορική
 23. Μιτζέλος Ιωάννης                                      Εικαστικά
 24. Μαρκουλλής Παναγιώτης                        Μουσική
 25. Καραντζιά Αικατερίνη                              Θ.Αγωγή
Το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2013-14 είναι:
Α/α Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού

Τάξη /Ειδικότητα

ΣυκιώτουΔήμητρα

Διευθύντρια

Τσιτόγλου Μιρέλα

Α΄1

Ιωάννου Μαγδαληνή

Α΄2

Καραπαναγιώτης Σπυρίδωνας

Β΄1

Φώτη Γεωργία

Β΄2

Γεωργούλας Δημήτριος

Γ΄1

Ελευθερίου Αικατερίνη

Γ΄2

Μαθηνού Μπραϊνώ -Υποδιευθύντρια

Γ΄3

ΑλεξίουΧριστιάνα

Δ΄1

Γκουντούμα Δήμητρα

Δ΄2

Μαγειροπούλου Αναστασία

Ε΄1

Σαμαρά Μαρία

Ε΄2

Σίμος Κωνσταντίνος

Στ΄1

ΤζαβέλλαΕυαγγελία

Στ΄2

Κατσαμπά Κασσιανή

Ολοήμερο

Ξηρακιά Παρασκευή

Τμήμα Ένταξης

Στάμος Ιωάννης-Μιχάλαινας Χρήστος

Φυσική Αγωγή

Φυσική Αγωγή

Παναγιωτέλη Βασιλική

Αγγλικής Γλώσσας

Χρυσοπούλου Μακρίνα

Αγγλικής Γλώσσας

Σπηλιώτης Νικόλαος

Μουσική

Μιτζέλος Ιωάννης

Εικαστικών

Μπουντούρη Νικολέτα

Πληροφορική

Κόφφα Ζωή

Θεατρική Αγωγή

Κύτταρη Μαρία

Γαλλική Γλώσσα

Κολοβού Ευαγγελία

Γερμανική Γλώσσα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2012-13 είναι:
 1. Συκιώτου Δήμητρα  , Δ/ντρια
 2. Μαθηνού Μπραϊνώ,Υπ/ντρια, δ/λα Δ΄2 τμήματος
 3. Ιωάννου Μαγδαληνή,δ/λα Α΄1 τμήματος
 4. Αλεξίου Κων/να,δ/λα Α΄2 τμήματος
 5. Γεωργούλας Δημήτριος ,δ/λος Β΄1 τμήματος
 6. Θώμου Μαριάνθη,δ/λα Β΄2 τμήματος
 7. Κατσαμπά Κασσιανή,δ/λα Β΄3 τμήματος
 8. Μόσχα Χαρίκλεια, δ/λα Γ΄1 τμήματος
 9. Δασκαλοπούλου Μαγδαληνή,δ/λα Γ΄2 τμήματος
 10. Καραπαναγιώτης Σπυρίδωνας ,δ/λος Γ΄3 τμήματος
 11. Ελευθερίου Αικατερίνη,δ/λα Δ΄1 τμήματος
 12. Κωστούλα Αργυρώ,δ/λα Ε΄1 τμήματος
 13. Τζαβέλλα Ευαγγελία,δ/λα Ε΄2 τμήματος
 14. Σαμαρά Μαρία,δ/λα Στ΄1 τμήματος
 15. Συρταριώτης Αποστόλης,δ/λος Στ΄2 τμήματος
 16. Βαθράκης Νικόλαος,δ/λος Ολοημέρου
 17. Στάμος Ιωάννης,εκπ/κός Φυσικής Αγωγής
 18. Αρσενίδης Θεόδωρος,εκπ/κός Φυσικής Αγωγής
 19. Παναγιωτέλη Βασιλική,Εκπ/κός Αγγλικής Γλώσσας
 20. Ζαφείρη Ξανθή,εκπ/κός Αγγλικής Γλώσσας
 21. Καφενταράκη Δέσποινα,εκπ/κός Εικαστικών
 22. Δρούγκα Μαρία, εκπ/κός Πληροφορικής
 23. Γκανά Γλυκερία,εκπ/κός Μουσικής
 24. Αντωνίου Μαρία,εκπ/κός Θ. Αγωγής
 25. Παπακωνσταντίνου Ιωάννα,δ/λα Τ. Υποδοχής
 26. Μουρτζοπούλου Αικατερίνη , εκπ/κός Γαλλικής Γλώσσα

Το εκπ/κό προσωπικό του σχολείου μας το 2011-2012

Δ/ντρια: Συκιώτου Δήμητρα
Υπ/ντρια: Μπόνια Βελησσαρία


ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Α1 Μπόνια Βελησσαρία
Α2 Θώμου Μαριάνθη
Α3 Στεργίου Σοφία
Β1 Ριζάκης Βασίλειος
Β2 Δασκαλοπούλου Μαγδαληνή
Β3 Καραπαναγιώτης Σπυρίδωνας
Γ1 Ελευθερίου Αικατερίνη
Γ2 Μαθηνού Μπραϊνώ
Δ1 Γεωργούλας Δημήτριος
Δ2 Ευαγγέλου Βασιλική
Ε1 Τζαβέλλα Ευαγγελία
Ε2 Φίκα Ιλιάς-Κων/να
ΣΤ1 Συρταριώτης Απόστολος
ΣΤ2 Σαμαρά Μαρία
Ολοήμερο Ιωάννου Μαγδαληνή
Τάξη υποδοχής Βαθράκης Νικόλαος, Παπαγγελή Χριστίνα
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Γυμναστική Παναγιωτόπουλος Παύλος, Στάμος Ιωάννης
Αγγλικά Αρφάνη Μαρία, Παναγιωτέλη Βασιλική
Γαλλικά Αραμάρη Πολυάνθη
Γερμανικά Κουτσιούκη Γεωργία
Μουσική Γιαννής Αλέξανδρος
θεατρική Αγωγή Βαρβαρίγου Δήμητρα
Πληροφορική Βρέκου Ευαγγελία, Λιακοπούλου Μαρία


Αφήστε μια απάντηση