ΦΕΚ 1340

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1340/2002 – Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ -ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Π.) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.)

Άρθρο 36 -Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών διδασκόντων
Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης.  (περισσότερα…)