ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Οι αριθμοί μέχρι το 20

Σκάλα αριθμών μέχρι το 10

Εικόνες πρόσθεσης

Εικόνες αφαίρεσης

Εικόνες διαίρεσης

 Δεκάδες

Κάθετη πρόσθεση- καρτέλα

Οι τέσσερις πράξεις

Γεωμετρικά σχήματα 1

Γεωμετρικά σχήματα 2 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Μάντεψε αριθμούς – Παιχνίδι

Σκάλα αριθμών μέχρι το 20

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Ζευγαρ. πρόσθεσης – φύλ. εργ.

Πρόσθεση ως το 10 – Σχέδ. μαθ.

Κάθετη πρόσθεση – Καρτέλα

Εικόνες πρόσθεσης

Προβλήματα πρόσθεσης 1

Προβλήματα πρόσθεσης 2

Προβλήματα πρόσθεσης 3

Προβλήματα τιμοκαταλόγου

Επαναληπτικό

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Αφαίρεση με το μηδέν

Εικόνες αφαιρέσης

Αφαίρεση – Αριθμητική γραμμή

Αφαίρεση με μηδέν -Φύλλα εργ.

Προβλήματα αφαίρεσης 1 

Προβλήματα αφαίρεσης 2

Αφαίρεση – Άγνωστος αφ/τεος

Προβλήμ. πρόσθεσης/αφαίρ.  1

Προβλήμ. πρόσθεσης/αφαίρ.  2

Προβλήμ. πρόσθεσης/αφαίρ.  3

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

Πολλαπλασιασμός – εικόνες

Πολλαπλασιασμός – Καρτέλα 

Πολλαπλασιασμός μέχρι το 10

Πολλαπλασιασμός 1- φυλ. εργ.

Πολλαπλασιασμός 2- φυλ. εργ.

Προβλήματα πολλαπλασιασμού 1

 Προβλήματα πολλαπλασιασμού 2

Προβλ. τιμοκαταλ. – Επανάλ. Εν. 2 

Πράξεις μέχρι το 10 – Διαγνωστικό

Επαναληπτικό – Ενότητα 5

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

Διαίρεση – εικόνες

Διαίρεση.1 Φύλλο εργασίας 

 Διαίρεση.2 – Φύλλο εργασίας

 Διαίρεση.3 – Φύλλο εργασίας

Προβλήματα διαίρεσης

 Προβλήματα – Τέσσερις πράξεις.1

 Προβλήματα – Τέσσερις πράξεις.2

Επαναληπτικό – Ενότητα 6

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

Γεωμετρικά σχήματα.1 – Πινακίδα

Γεωμετρικά σχήματα.2 – Πινακίδα

ΕΝΟΤΗΤΑ 10

Δεκάδες – φύλλο εργασία

Επαναληπτικό – Ενότητα 10

ΕΝΟΤΗΤΑ 11

Πρόσθεση με υπερπήδ. 1 – φύλ. εργ.

 Πρόσθεση με υπερπήδ. 1 – φύλ. εργ.

ΕΝΟΤΗΤΑ 12

Πρόσθεση δεκάδων – φύλ. εργ.

Παιχνίδι με καρτέλες

 Πρόσθεση/αφαίρεση δεκ. 0-100

 

ΠΗΓΗ: http://ekpedeftikos.comΘα πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να υποβάλλετε σχόλιο.

Αφήστε μια απάντηση