Αρχεία για 26 Σεπτεμβρίου 2012

Ποια άλλα προβλήματα μπορεί να συνυπάρχουν με τη ΔΕΠΥ; Τα παιδιά με ΔΕΠΥ, ιδίως αν δεν έχει διαγνωσθεί και αντιμετωπισθεί, έχουν αρκετές δυσκολίες που εκδηλώνονται στο σχολικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και συχνά οδηγούν σε χαμηλές επιδόσεις σε σχέση με το επίπεδο των γνωστικών ικανοτήτων και ακαδημαϊκή αποτυχία αυξημένο στρες, συναισθηματικές δυσκολίες και χαμηλή αυτοεκτίμηση […]