Σας ενημερώνουμε ότι και φέτος θα συμμετέχουν  παιδιά, ηλικίας 6-12 ετών τις Α’ & Β’ περιόδους,  (γεννημένα μεταξύ 2006-2012) και ηλικίας 13-15 ετών (γεννημένα μεταξύ 2003-2005) για την Γ’ περίοδο. Δικαιούχοι για δωρεάν συμμετοχή σε μια περίοδο παιδιών, είναι κατά προτεραιότητα τα παιδιά δημοτών, κατοίκων και δημοτικών υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Α: ΑΦΙΞΗ  : Δευτέρα  25/06/2018  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : Δευτέρα   09/07/2018

Β: ΑΦΙΞΗ  : Πέμπτη   12/07/2018  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : Πέμπτη    26/07/2018

Γ: ΑΦΙΞΗ   : Κυριακή  29/07/2018  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : Κυριακή  12/08/2018

Δ: ΑΦΙΞΗ  : Τρίτη  14/08/2018  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : Πέμπτη   23/08/2018  (Α.Μ.Ε.Α)

Οι εγγραφές των παιδιών θα γίνονται στις επτά (7) Δημοτικές Κοινότητες  μόνο από τους γονείς ή τους έχοντες την επιμέλεια οι οποίοι θα φέρουν υποχρεωτικά την αστυνομική τους ταυτότητα  δηλώνοντας την επιθυμία τους να συμμετέχουν τα παιδιά τους στις κατασκηνώσεις του Δήμου μας και υπογράφοντας στο σχετικό έντυπο. σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Α΄,Β΄& Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟΙ : 10/04/2018 – 11/05/2018

Δ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 11/05/2018-29/05/2018

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

 1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του γονέα.
 2. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του παιδιού.
 3. Ιατρική βεβαίωση, ότι το παιδί είναι κλινικά υγιές, έχουν γίνει οι απαραίτητοι εμβολιασμοί, δεν πάσχει από δερματολογικό ή άλλο μεταδοτικό νόσημα και ότι μπορεί να συμμετάσχει στις αθλητικές δραστηριότητες της κατασκήνωσης.
 4. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας με τους εμβολιασμούς.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που εκδίδεται και αυτεπάγγελτα. (Προσοχή: όχι πιστοποιητικό γέννησης)
 6. Σε περίπτωση διαζυγίου, δικαστική απόφαση που ορίζει τον έχοντα την επιμέλεια του παιδιού.
 7. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας για κατοίκους του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ένας πρόσφατος

    λογαριασμός (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ,ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ) ή αντίγραφο του Ε9.

Οι εγγραφές για παιδιά & γονείς δημοτικών υπαλλήλων θα γίνουν στα γραφεία του Τμήματος Παιδικών Εξοχών.

Οι εγγραφές ΑΜΕΑ της Δ’ περιόδου, καθώς και οι εγγραφές ατόμων των Φορέων που θα φιλοξενηθούν, θα γίνουν στα γραφεία του Τμήματος Παιδικών Εξοχών, (στην Αθήνα ή στον Αγ. Ανδρέα Αττικής), από εκπροσώπους των Συλλόγων-Φορέων τους  και όχι από τους γονείς τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

 1. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του παιδιού.
 2. Ιατρική βεβαίωση, ότι το παιδί είναι κλινικά υγιές, έχουν γίνει οι απαραίτητοι εμβολιασμοί, δεν πάσχει από δερματολογικό ή άλλο μεταδοτικό νόσημα και ότι μπορεί να συμμετάσχει στις αθλητικές δραστηριότητες της κατασκήνωσης.
 3. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας με τους εμβολιασμούς.
 4. Φωτοτυπία του διαβατηρίου του γονέα που πραγματοποιεί την εγγραφή.
 5. Φωτοτυπία του διαβατηρίου του παιδιού.
 6. Φωτοτυπία της άδειας παραμονής του γονέα που πραγματοποιεί την εγγραφή.
 7. Φωτοτυπία της άδειας παραμονής του παιδιού.
 8. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας για κατοίκους του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ένας πρόσφατος λογαριασμός (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ,ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ) ή αντίγραφο του Ε9

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑITOΥΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΣΥΛΟ

Για εγγραφή παιδιών των οποίων οι γονείς έχουν υποβάλει αίτημα για άσυλο και στερούνται άλλων νομιμοποιητικών εγγράφων ή εγγράφων ταυτοποίησης ή βρίσκονται στην διαδικασία υποβολής σχετικού αιτήματος, γίνονται δεκτά τα ακόλουθα

 1. Αντίγραφο τρίπτυχου αιτούντος ασύλου (εν ισχύ) και σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα, αντίγραφο εγγράφου προ-καταγραφής από την Υπηρεσία Ασύλου
 2. Έγγραφο βεβαίωσης διαμονής από δημόσιο φορέα η φορέα φιλοξενίας .
 3. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του παιδιού.
 4. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας με τους εμβολιασμούς.
 5. Ιατρική βεβαίωση, ότι το παιδί είναι κλινικά υγιές, έχουν γίνει οι απαραίτητοι εμβολιασμοί, δεν πάσχει από δερματολογικό ή άλλο μεταδοτικό νόσημα και ότι μπορεί να συμμετάσχει στις αθλητικές δραστηριότητες της κατασκήνωσης.

Σημ. Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς ή αντίστοιχα οι έχοντες αρμοδίως την επιμέλεια των παιδιών, κατά την διαδικασία εγγραφής θα ενημερωθούν για τον κανονισμό λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών και θα υπογράψουν τις σχετικές άδειες συμμετοχής των παιδιών.

 Δεν θα υπάρξουν παρατάσεις ούτε επανεγγραφές ούτε επί τόπου εγγραφές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών. Τυχόν κενές θέσεις που θα προκύψουν μετά τις εγγραφές των δικαιούχων, θα διατεθούν σε μη δικαιούχους βάσει κοινωνικών κριτηρίων ή οικονομικής συμμετοχής σύμφωνα με τα τροφεία που ορίζει η Κ.Υ.Α. αρ.6199/267/2017

 Ο απαιτούμενος ιατρικός έλεγχος για τα παιδιά δύναται να γίνεται είτε από τον οικογενειακό Ιατρό –Παιδίατρο είτε και στα  κατά τόπους Δημοτικά Ιατρεία κατόπιν ραντεβού.

 • 1ο Δημοτικό Ιατρείο : Σόλωνος 78 (Κέντρο)                                          Τηλ. 210 3626587
 • 2ο Δημοτικό Ιατρείο : Φανοσθένους & Φρ, Σμιθ (Ν. Κόσμος)            Τηλ. 210 9239865
 • 3ο Δημοτικό Ιατρείο : Θεσ/νίκης 48 & Ηρακλειδών (Πετράλωνα)       Τηλ.210 3427515                                                                                                         
 • 4ο Δημοτικό Ιατρείο : Προποντίδος & Αγίας Σοφίας 11 (Κολωνός) Τηλ.210 3427513                                                                                                       
 • 5ο Δημοτικό Ιατρείο : Σαρανταπόρου 4 (Ανω Πατήσια)            Τηλ.210 2015511
 • 6ο Δημοτικό Ιατρείο : Χανίων 4β (Κυψέλη)                                             Τηλ.210 8836200

Η αναχώρηση όλων των κατασκηνωτών  και η επιστροφή τους θα γίνεται από και προς τις  Δημοτικές  Κοινότητες  υπό την επιμέλεια των υπευθύνων των Δημοτικών Κοινοτήτων .

1η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   Πλ. Ηρώων 3, Ψυρρή.                 Τηλ. 210 5277951

 2η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   Υμηττού 251                       Τηλ. 210 7564795-210 7567860

 3η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   Τριών Ιεραρχών 74,                     Τηλ. 210 3421994

 4η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   Λένορμαν & Αλεξανδρείας  35    Τηλ. 210 5157553

 5η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   Πατησίων 237, Πλ. Κολιάτσου    Τηλ. 210 8623320

 6η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   Θήρας 31, Πλ. Αμερικής               Τηλ. 210 8668162

 7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    Πανόρμου 59,                                Τηλ. 210 6998834

Η  παράδοση και παραλαβή των παιδιών θα γίνεται μόνο από τους γονείς ή τους νομίμως κατέχοντες την κηδεμονία αυτών ή τους έχοντες εξουσιοδότηση προς τούτο.<

Γ΄ ΗΛΙΚΙΑ

 Δικαιούχοι για δωρεάν συμμετοχή στην περίοδο της τρίτης ηλικίας είναι κατά προτεραιότητα δημότες και κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων καθώς και συνταξιούχοι δημοτικοί υπάλληλοι και γονείς εν ενεργεία δημοτικών υπαλλήλων.

 ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ : Το 60ο έτος συμπληρωμένο(γεννηθέντες από το 1958 και πριν).

 ΑΦΙΞΗ : Κυριακή  26/08/2018  –  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : Τετάρτη 18/09/2018

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ   :     11/05/2018 – 29/05/2018

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΩΝ Γ΄ΗΛΙΚΙΑΣ :

 1.     Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 2. 2.    Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας για κατοίκους του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ένας πρόσφατος

              λογαριασμός (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ,ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ) ή αντίγραφο του Ε9.

 1.     Μία πρόσφατη  φωτογραφία.
 2. Ιατρική βεβαίωση που να ενημερώνει για τα φάρμακα που παίρνουν και νοσήματα από

τα οποία πάσχουν.

 Βασική προϋπόθεση είναι η αυτοεξυπηρέτησή τους (καθώς δεν επιτρέπονται φιλοξενίες συνοδών ή άλλων, συγγενικών ή μη προσώπων).

Η εγγραφή θα γίνεται μόνο  από τους ίδιους και όχι από τρίτο άτομο, συγγενικό ή μη, στις Δημοτικές Κοινότητες, δηλώνοντας υποχρεωτικά τηλέφωνο επικοινωνίας συγγενούς σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.

 

 

Πώς και γιατί ένας κοινωνικός επιστήμονας στράφηκε στην εικονογράφηση; Πώς δημιουργεί τα κολάζ του και πώς/πότε ξεκίνησε η τέχνη του κολάζ; Γιατί η ανιψιά του χαρακτήρισε τα έργα του «παράξενα»; Όταν δημιουργεί τα τόσο ξεχωριστά εξώφυλλά του στα βιβλία ενηλίκων, διαβάζει όλο το κείμενο;
Αυτά και άλλα πολλά έμαθαν τα πεμπτάκια του σχολείου μας σήμερα από τον εξαιρετικό κ. Χρήστο Κούρτογλου, στο πλαίσιο της δράσης «6 εικονογράφοι στις 6 τάξεις»! Και του υποσχέθηκαν να του στείλουν και τα δικά τους φευγάτα έργα! Τον ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για τον χρόνο, τη γενναιοδωρία και το χαμόγελό του!

 

 

 

Δημοσιεύτηκε από 165ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών – Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων στις Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

 

Χρόνια πολλά από το τμήμα ένταξης!

 

 

 

Ευχαριστούμε θερμά το αθλητικό κέντρο

ATHENS FOOTBALL CLUB

Αθλητικό Κέντρο – Αθλητική Σχολή 

Δωδεκανήσου 13, Αγία Ευφημία, 143 43 Νέα Χαλκηδόνα Αττικής

για την προσφορά τουσε αθλητικό υλικό που έκανε στο σχολείο μας

Ο Βασίλης Σελιμάς στην τάξη μας!!!

Ο κ. Βασίλης Σελιμάς έφερε τον φάκελο με τις πρωτότυπες εικόνες του για το βιβλίο «Το αγόρι με τη βαλίτσα» (απόδοση Ξένιας Καλογεροπούλου, εκδ. Πατάκη), συζήτησε με τα παιδιά τις ιδέες του και την προσέγγισή του, και στο τέλος ζωγράφισε τον Λιόντα, τον μικρό πρωταγωνιστή του θεατρικού που θα ανεβάσει η ΣΤ’ στο τέλος της χρονιάς! Μας μάγεψε όλες και όλους! Ευχαριστούμε θερμά!

 

 

 

 

 

 

http://selimas.com/

 

Πραγματικά ζηλέψαμε όλοι τα εκπληκτικά σχέδια του Βασίλη.

Πολλά πολλά ευχαριστώ !!!

 

 

συνεχίστε την αναζήτηση »