Η τσάντα στο σχολείο

Το σχολείο μας θα υλοποιήσει τη δράση » Η τσάντα στο σχολείο» από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο. Η δράση θα εφαρμόζεται την τελευταία Παρασκευή του μήνα.

Η παραμονή της τσάντας στο σχολείο στοχεύει στην ενίσχυση του ποιοτικού χρόνου των παιδιών με τις οικογένειές τους και, παράλληλα, διευρύνει τις δυνατότητες ενασχόλησής τους με δραστηριότητες που άπτονται των προσωπικών τους ενδιαφερόντων, συμβάλλοντας έτσι, όχι μόνον στην γνωστική, αλλά και στην συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη.