Α΄Τρίμηνο

Σας ενημερώνουμε ότι η επίδοση της βαθμολογίας και η ενημέρωση των γονέων για το Α΄ Τρίμηνο θα λάβει χώρα στις 22 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:25

Η Δ/νση του σχολείου