Πολυτεχνείο – Ημερίδες

Ο εορτασμός της ημέρας του Πολυτεχνείου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17/11 και ώρα 11:00 – 12:00, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης. Μετά το πέρας της εκδήλωσης οι γονείς να μεριμνήσουν για την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών.

ΠΥΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΠΥΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

 

 

Την Τετάρτη 22/11/2017 αναστέλλονται τα μαθήματα για τα τμήματα Γ1- Γ2 -Δ1- Δ2

Την Πέμπτη 23/11/2017 αναστέλλονται τα μαθήματα για τα τμήματα Ε1- Ε2- ΣΤ1 – ΣΤ2

λόγω απασχόλησης των εκπαιδευτικών σε ημερίδες με τον σχολικό σύμβουλο.

Οι μαθητές των αντίστοιχων τμημάτων  δεν θα προσέλθουν στο σχολείο την ημέρα που αναφέρεται παραπάνω.