Το 12ο Δ.Σ. Πετρούπολης συμμετέχει στη δράση: «Το Χαρτί του Μέλλοντός μας»

Το σχολείο μας έχει ενταχθεί στο πανελλαδικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Το Χαρτί του Μέλλοντος μας – Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολεία» που αποσκοπεί στην οργανωμένη και συστηματική ανακύκλωση χαρτιού από την ίδια τη σχολική κοινότητα. Η πρώτη φάση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα Μάιος – Ιούνιος 2017 και αφορά ΜΟΝΟ χαρτί γραφής: σχολικά και άλλα βιβλία που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, τετράδια και λευκό φωτοτυπικό χαρτί χρησιμοποιημένο. Ανά διαστήματα τα οποία θα ανακοινώνονται θα συλλέγεται και άλλου είδους χαρτιού.

slider1

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού από τα σχολεία συμβάλλει ουσιαστικά στην ευαισθητοποίηση και την αφύπνιση της οικολογικής συνείδησης των μαθητών (περιβαλλοντικά οφέλη όπως αντιμετώπιση της ρύπανσης και εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας), στην ενδυνάμωση του εθελοντισμού καθώς και στην ενίσχυση του στοιχείου της ανταποδοτικότητας εφόσον το χρηματικό ποσόν που θα συγκεντρώνεται από το Πρόγραμμα της Ανακύκλωσης θα χρησιμοποιείται για να καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων που συμμετέχουν.
Η δράση αυτή είναι συλλογική και η επιτυχία της προϋποθέτει τη συμμετοχή των μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.
ΠΡΟΣΟΧΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ:

Αφαιρούμε πλαστικοποιημένα εξώφυλλα από βιβλία και τετράδια, δεν διαλύουμε τα βιβλία ή τα τετράδια, αφαιρούμε συνδετήρες ή σπιράλ.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο: http://www.myfuturemypaper.gr/
ή το facebook: Το Χαρτί του Μέλλοντός μας – Myfuturemypaper

Στο σχολείο μας λόγω έλλειψης αποθηκευτικού χώρου θα γίνει τις δύο τελευταίες ημέρες 14-6-2017 και 15-6-2017.

 

Αφήστε μια απάντηση