Ωρολόγια Προγράμματα

2015-2016

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ

2014-2015
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:
Α1A2B1B2Γ1Γ2Γ3Δ1Δ2Ε1Ε2ΣΤ1ΣΤ2
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Πρωινή Ζώνη-Προαιρετική 07:00 – 08:00
Υποδοχή μαθητών 08:00 -08:10
Προσευχή 08:10 -08:15
1η διδακτική περίοδος (1η και 2η ώρα)  08:15 -09:40
Διάλειμμα 09:40 -10:00
2η διδακτική περίοδος (3η και 4η ώρα) 10:00 -11:30
Διάλειμμα 11:30 -11:45
5η ώρα 11:45 -12:25
Διάλειμμα 12:25 – 12:35
6η ώρα 12:35 – 13:15
Διάλειμμα 13:15 – 13:20
7η ώρα 13:20 – 14:00
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ολοήμερο Πρόγραμμα

14.05 – 14.40  Φαγητό-Χαλάρωση Ελάχιστος αριθμός  φοιτούντων μαθητών: Δεκαπέντε (15)
14.40 – 14.50 Διάλειμμα
15.50 – 15.30 1η Διδακτική ώρα
15.30 – 15.40 Διάλειμμα
15.40 – 16.15 2η  Διδακτική ώρα
2013-2014
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα Ωρολόγια Προγράμματα όλων των τμημάτων και τις ώρες συνάντησης των γονέων και κηδεμόνων με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τάξεων εδώ: PROGRAMMATA
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Ολοήμερου για το σχολικό έτος 2013-14, διαβάστε εδώ: OP
Πρόγραμμα συναντήσεων των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων με τους γονείς για ενημέρωση, διαβάστε εδώ: EID
2012-2013
Η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας θα γίνεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό που μπορείτε να δείτε εδώ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

2011-2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ: