Το σχολείο

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αναφερόμενο στην ίδρυση του 11ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων

  Με σχετικό διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο με αριθμ. 253/14-11-1959 ΦΕΚ (Τ.Α΄) ιδρύθηκε στα Τρίκαλα το 11ο 2/θεσιο Δημοτικό σχολείο στη περιοχή του νεοσύστατου συνοικισμού των εργατικών κατοικιών.
  Η ίδρυση αυτή έγινε με την αριθμ. 11/31-7-1958 πράξη του ΠΥΣΠΕ Ν. Τρικάλων.
  Στο νεοϊδρυθέν αυτό σχολείο τοποθετήθηκαν οι:
Αντύπας Παπαγεωργίου, Διευθυντής και η δασκάλα Βασιλική Σακκά.
  Οι μαθητές που κλήθηκαν να φοιτήσουν στο σχολείο αποσπάστηκαν από το 2ο Δημοτικό σχολείο και ανέρχονταν για το σχολικό έτος 1959/1960 στον αριθμό 167.
  Από την 23η Νοεμβρίου 1960 το σχολείο άρχισε να λειτουργεί αυτοτελώς και αυτοδύναμα σε οίκημα μισθωθέν από το δημόσιο, το οποίο ευρίσκοντο επί της οδού Φλεγίου 64, ιδιοκτησίας Νικολάου Νταμπαλή.
  Το 1961 το σχολείο προήχθη σε τριθέσιο και το 1962 σε τετραθέσιο.
  Το 1982 με την αριθμ. Πρωτ. Γ5γ/4927/621/18-8-1982 παραχωρείται στη θέση Αλώνια του συνοικισμού έκταση εμβαδού 4420 τ.μ. μεταξύ των οδών Σύρου- Θήρας-Ρόδου-Σίφνου για την ανέργεση του σημερινού διδακτηρίου, το οποίο αποπερατώνεται το έτος 1984.
  Από το 1984 και εντεύθεν λειτουργεί ως 9/θέσιο και από το 1987 έως και σήμερα ως 8/θέσιο με αριθμό μαθητών (96)
  Το 2004 ιδρύεται και λειτουργεί στο σχολείο τμήμα ένταξης για βαρήκοους και κωφούς μαθητές ενώ το 2008 ιδρύεται τμήμα ένταξης για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.
Στον ίδιο χώρο συστεγάζεται και το 7ο νηπιαγωγείο Τρικάλων.Αφήστε μια απάντηση

Copyright © 11ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
...