10ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης

Ιστολόγιο για την ενημέρωση των γονέων

Η Προσχολική Αγωγή στην Ελλάδα

Το 1896 εκδόθηκε στην Ελλάδα για πρώτη φορά το Διάταγμα «Περί συστάσεως Νηπιαγωγείων», σύμφωνα με το οποίο το κράτος δεν ίδρυε το ίδιο δημόσια Νηπιαγωγεία, αλλά επέτρεπε σε ιδιώτες να ιδρύουν και να συντηρούν Νηπιαγωγεία για παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών.
Το 1897 η Αικατερίνη Λασκαρίδου (γεννημένη στη Βιέννη, κόρη του Μακεδόνα Κωνσταντίνου Χρηστομάνου), ίδρυσε το Διδασκαλείο και μαζί το πρώτο Νηπιαγωγείο στην Αθήνα με το όνομα «Πρότυπος Νηπιακός Κήπος».Το διδασκαλείο περιήλθε στο Δημόσιο το 1922 και λειτούργησε ως Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
Το 1901 ιδρύθηκαν δύο ακόμα Νηπιαγωγεία, το 1905 ο «Πρότυπος Λαϊκός Νηπιακός Κήπος» στον Πειραιά και το 1912 το «Εθνικόν Νηπιοτροφείον Καλλιθέας» για τα ορφανά των επιστράτων και των τραυματιών του πολέμου.
Από το 1914 μέχρι το 1929 ψηφίστηκε ο νόμος για τον τρόπο ίδρυσης και λειτουργίας των Νηπιαγωγείων του Υπουργείου Παιδείας.
Το 1914, τα παιδιά που ήταν στην ηλικία των 5 ετών μπορούσαν να φοιτήσουν στο Νηπιαγωγείο και λίγο αργότερα άλλαξε το όριο ηλικίας συμπεριλαμβάνοντας και τα παιδιά που είχαν συμπληρώσει τα τέσσερα χρόνια τους.
Το 1931-32 τα Νηπιαγωγεία στην Ελλάδα έφταναν τα πεντακόσια.
Για ολόκληρη τη δεκαετία του 1940 δεν υπήρξε στην Ελλάδα κάποια πρόοδος στην Προσχολική Αγωγή.
Το 1962 συντάχθηκε το ελληνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου και ίσχυσε μέχρι το 1980.
Η δεκαετία του 1980-1990 ήταν αυτή που σηματοδότησε αλλαγές στο χώρο της Προσχολικής Αγωγής. Ο ρόλος των Νηπιαγωγών αναβαθμίστηκε και τα Προγράμματα Σπουδών αποδεσμεύτηκαν από τα εκείνα της Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Το 1989 το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αναπροσαρμόστηκε και στηρίχτηκε στις αρχές της Εξελικτικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, στοχεύοντας στην ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των νηπίων μέσα από ψυχοκινητικές, κοινωνικο-συναισθηματικές δραστηριότητες, δραστηριότητες αισθητικής αγωγής, δραστηριότητες ανάπτυξης της λογικομαθηματικής σκέψης αλλά και απόκτησης προαναγνωστικών και προγραφικών δεξιοτήτων.
Το 2007 καθιερώθηκε ως υποχρεωτική η φοίτηση -για ένα έτος- στην Προσχολική Αγωγή (Νηπιαγωγείο) και αφορά στα νήπια που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής τους συμπληρώνουν το 5ο έτος της ηλικίας τους.
Σήμερα, το ελληνικό δημόσιο Νηπιαγωγείο λειτουργεί σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, (γνωστό με τα αρχικά Δ.Ε.Π.Π.Σ.) το οποίο «χαρακτηρίζεται από τον ευέλικτο προγραμματισμό του διδακτικού έργου, τη διδασκαλία με ομάδες εργασίας, τους συσχετισμούς των εννοιών ή των θεμάτων, το συγκερασμό των γνωστικών αντικειμένων, την έμφαση στη μάθηση με βάση τα σχέδια εργασίας και τη χρήση θεματικών διεπιστημονικών ενοτήτων στην οργάνωση της διδασκαλίας» (Επιμορφωτικό υλικό Προσχολικής Αγωγής-2005).

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ (1842-1916)

Γεννήθηκε στη Βιέννη από τους Μελενίκιους Κων/νο Α. Χρηστομάνο και Μαρία Καζάσση και σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία της Βιέννης. Δασκάλα με πλούσια εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δράση, έξυπνη, σοβαρή, λογική και πολύ όμορφη. Το 1858 παντρεύτηκε τον Λάσκαρη Λασκαρίδη, πλούσιο έμπορο από την Προύσα και το 1864 ίδρυσε στην Αθήνα (Φειδίου 3) το Ελληνικό Παρθεναγωγείο εισάγοντας -για πρώτη φορά στην Ελλάδα- τη φρεβελιανή μέθοδο διδασκαλίας. Κατά τον πόλεμο του 1897 οργάνωσε δυο εργαστήρια άπορων γυναικών στις αίθουσες των Δημοτικών Θεάτρων Αθηνών και Πειραιά και αργότερα ίδρυσε το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών με πρότυπο παιδικό κήπο (Καλλιθέα), τη Γυμναστική Σχολή Θηλέων και δυο Λαϊκά Νηπιαγωγεία σε Αθήνα και Πειραιά για τα φτωχά προσφυγόπαιδα.

Σχολιάστε

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ, Ο ΛΕΣΒΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων (2014)

ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ:
1. Γνωριμία με τις Τέχνες και τον καλλιτέχνη ζωγράφο Γιώργο Ιακωβίδη
2. Το χωριό του ζωγράφου Χύδηρα Λέσβου και η έννοια του Συμπατριώτη
3. Το έργο του, μέσα από τους πίνακές του (πορτρέτα, παιδιά, νεκρή φύση, τοπία-ανθεστήρια)
4. Η μουσική μέσα από τη ζωγραφική
5. Η γιαγιά και ο παππούς στη ζωή του νηπίου
6. Το ψηφιακό μουσείο Γ. Ιακωβίδης στα Χύδηρα Λέσβου
7. Η σύνθεση των διαφόρων μορφών τέχνης (ζωγραφική-μουσική-θέατρο κλπ.) και η παναθρώπινη γλώσσα της Τέχνης

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:
1. Γλωσσική καλλιέργεια και έκφραση
2. Ανάπτυξη παρατηρητικότητας και συγκέντρωσης με έργα τέχνης
3. Ανάπτυξη φαντασίας και καλλιτεχνικής έκφρασης
4. Ανάπτυξη συνεργατικότητας ανάμεσα στα νήπια και εκτόνωση της επιθετικότητας, μέσα από νέες για τα νήπια εικαστικές και μουσικές εμπειρίες και δραστηριότητες
5. Αναζήτηση και ενθάρρυνση ιδιαίτερων καλλιτεχνικών ικανοτήτων των νηπίων
6. Συναισθηματική ανάπτυξη (σχέση γιαγιάς – παιδιού)

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
1. Διαθεματική προσέγγιση
2. Ομαδικές δραστηριότητες
3. Εναλλακτικές μορφές εικαστικών απεικονίσεων (π.χ. Ζωντανεύουμε τους πίνακες ζωγραφικής)
4. Εικαστικές αποτυπώσεις των έργων των νηπίων (ζωγραφική, φωτογραφία, βίντεο, CD)
5. Χρήση Η/Υ, ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, CDplayer, προτζέκτορα
6. Ενημέρωση και συνεργασία με τις οικογένειες των νηπίων για τις ανάγκες του προγράμματος
Πρόσκληση σε μία τουλάχιστον γιαγιά νηπίου στο νηπιαγωγείο, προκειμένου να συμμετάσχει σε κάποιες από τις δραστηριότητες του προγράμματος.
7. Συνεργασία με το Ψηφιακό μουσείο Γιώργος Ιακωβίδη και
8. Επίσκεψη στα Χύδηρα της Λέσβου

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣ

DSC05128

Το 10ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης βρίσκεται στην περιοχή Σουράδα της πόλης της Μυτιλήνης και συστεγάζεται με το 3ο Δημοτικό σχολείο, το Ειδικό σχολείο και το Ειδικό νηπιαγωγείο, στα κτίρια της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Μυτιλήνης, γιαυτό συχνά το αποκαλούμε «Ακαδημία»!
Λειτουργούν δύο τμήματα: Κλασικό και Ολοήμερο.

DSC05134

Το σχολικό έτος 2014-2015 διδάσκουν οι Νηπιαγωγοί:
Δέσποινα Κομνηνού (προϊσταμένη), Ειρήνη Χλίμπου και Αναστασία Αυγερίου.

DSC05133

Η Ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση των γονέων.
Μέσα απ” αυτήν επιδιώκουμε να ενημερώνουμε τους γονείς των νηπίων, για τα μικρά και μεγάλα που καθημερινά συμβαίνουν στο σχολείο μας, να επικοινωνούμε τη γνώση και την εμπειρία με άλλα σχολεία και συναδέλφους, να αλληλεπιδρούμε και να βελτιωνόμαστε.

DSC05135

Πιστεύουμε, ότι με αυτόν τον τρόπο ωφελούμαστε ακόμα περισσότερο από τις Νέες Τεχνολογίες και έτσι
τα παιδιά -με τη βοήθεια τη δική μας και των γονέων- θα έχουν ένα ακόμα μέσο γνωριμίας και εξοικείωσης με αυτές.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τηλεφωνήστε μας στο 2251043143 (προτιμήστε μετά τις 12:30 μ.μ.).
Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, γράψτε μας στο mail@10nip-mytil.les.sch.gr

Σεπτεμβρίου 2014
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Ιουν    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930