Αγαπητοί μαθητές και κηδεμόνες,

Οι σύνδεσμοι των τάξεων καθώς και το Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για κάθε εκπαιδευτικό φαίνονται στο πιο κάτω αρχείο.

 Οι σύνδεσμοι τάξεων βρίσκονται πάνω στα ονόματα των καθηγητών/τριων. Οι μαθητές πατώντας πάνω στο όνομα του καθηγητή/τριας, δίνεται η σχετική άδεια και μεταφέρονται στην αίθουσα του αντίστοιχου εκπαιδευτικού. Κατά την είσοδό τους θα δίνουν ένα email και το πλήρες ονοματεπώνυμό τους, ώστε να βρεθούν στο χώρο αναμονής (lobby). Στη συνέχεια ο καθηγητής/τρια θα τους αποδέχεται και θα ξεκινά η διδασκαλία.

Προσοχή – Παρουσιολόγιο
Για την παρακολούθηση των μαθημάτων στα διαδικτυακά τμήματα τηρείται καθημερινά παρουσιολόγιο. Ο κάθε εκπαιδευτικός συμπληρώνει ανελλιπώς και κάθε μέρα δελτίο καταγραφής απουσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υποχρεούμενος να αποστέλλει τις απουσίες, ανά εβδομάδα, στη σχολική μονάδα φοίτησης των μαθητών/τριών προκειμένου οι Διευθυντές να ενημερώνουν την πλατφόρμα του Myschool.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΩ ->  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  Webex_Links